ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
ΤΣhίτα 29 Αγούστου 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Α συνέχεια τσε το τέλη απο το :
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟ ΤΣhOUMIA . του Πάνου Μαρνέρη .

Ένει ζατέ ξαναζατέ μα όραμα ο ‘ράκα
Σαν όα χάτθε τσε έγκεινη , όσοι βολαί τσε άν ‘ζάκα .
Μα όσιου ζήνου τσε ένει πορού , θα έγκου όρπα συνέχεια ,
Γιατσί Όρπα εζήκα ευτιχιστέ , με όα ταν ανέχεια .
Σπήλη τασ’ το Γαβρόρεμα τσε όμορφο τςhαρδάτσι
Τσε ετίου ο θα απαρνηθού , χειμερινέ κονάτσι .
Ένταει τα μέρη είνει ιερά , υποχρέωση έν’ έχου
Ναοί είνει για προστσύνημα το Πάνο εν’ ερέχου ……

Επήγα πάλι και ξανά , το όραμα δεν είδα
Σαν τ’ άλλα κι αυτο χάθηκε , όσες φορές και αν πήγα
Μα όσο ζώ και ημπορώ , θα πηγαίνω εκει συνέχεια
γιατί εκεί ήμουν ευτυχής με όλη την ανέχεια .
Σπηλιά μου και Γαβρόρεμα και όμορφο Τσαρδάκι
και ‘σέ δεν θα απαρνηθώ χειμερινό κονάκι .
Τα μέρη τούτα είν’ ιερά και υποχρέωση έχω ,
Ναοί είν’ για προσκύνημα το Πάνο πάντα βρίσκω …..

Το τέλος του ποιήματος .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

Αγούστου 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *