ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Τςhίτα 29 του Αμάη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

Από το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου . Διαστσευή τσαι γραφτε τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .  

Σάμερε πρεσοί από του τέχρε του παλιού τσαιρού επφουντέτθαει .

Οι μαστόροι σε κχάμποσοι από του παλιοί τέχραι , ονουμαστοί το τότθε , ανύπαρκτοι σάμερε .  Ο τεχνικό αιώνα πφι έμε ζούντε σε εξαφανήε σε λιγοστέ διάστημα . Το νέο πλέα ένει κυριαρχούντα. 

Σε μόλις 30 χρόνου ,( αδιανόητε ) επφουντέε, τσαι , εξεκχρίε , το έρατσςhε , το ξιόνι , το ζυγό, τα λαιμαριά , τα σβάρνα , το μπροκό

Τον εμποκό , τα ρόκα , το πφόντιλε τον άςhτε τσαι τόσα άβα , τόσα πρεσσά πφι ένει πορού να γράψου σελίδε ολόκληροι … .

Εχάτθε το επάγγελμα του τσεραμοποιού , . Ο παππού ο Γιώργο ο Λυγινέ , ο υζέ ση θόδερε Λυγινέ , τσαι ο παππού ο Λία ο Λυγινέ (κουλέ) 

Ίγκιαει νιουρίζουντε έντανη τα τέχρα. Τθα κανίνια σου ίγκιαει φτέντε του τσεράμου ( βυζαντινοί τσεράμου ) πφι πλέτεροι τσέλε του Τερού είνει ακόνη στσεπαστοί . Ση ίγκιαει φκειάντε του  πλέτεροι με  κοτσινόχωμα .νη ίγκιαει σκάφουντε , κοστσινίζουντε ,κοπανίχουντε με το κόπανε , ζυμούκχουντε με του πούε να ναϊθει σα ξύτζι , πράσουντε μετά σε καλούπι , στεγνούκχουντε ‘σει ταν απότσια τσαι φτέντε σει σε ειδικά κανίνια για πρεσοί αμέρε ….

 Νιλήνετε τα  γρούσα νάμου έατθε να ποίωμε το χρήε νάμου .

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *