ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
ΤΣhίιτα 28 του Νοέμπρη 2017 Τσακωνοπαρέα μη .

Να έχετε νία όμορφοΤςhίτα.

Τσε άμα οι δουλείε τα τσελή είγκιαει τελειούκχουντε οι γειτόνισε είγκιαει μαζουκχουμένοι για να κουβεγκιάσωει. Όα τα νέα απο το χωριουδάτσι , παντρίλε , νταραβέρια , καοσώρισμα του ξενιτευτοί , μιτσοπαρεξηγήσε τα νύθη μα τα πεθερά , όα ση είγκιαει περαήχουντε απο ψιλέ κόστσινε . Κχάμποσοι βολαί είγκιαει ποίντε του τσhiχε τριχίλε τσε α νία έκει κόφα τσε άβα έκει σhάφα . Τα ογοδούματα , τα αρραβωνιάσματα , πόσιου κα ένει α νύϊθη , πόσιου άξιε ένει ο γαμπρέ , παινεψίλε , χλευάσματα , όα Τάσου του συζητήσε τσε πρεσσοί βολαί λιγο ντουτά το άτσι αλλά τσε λίγο παρατάνου πιπέρι…..
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΚΑ ΣΥΝΤΑΧΙΝΑ
ΑΓΑΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΕ ΝΙΟΥΜΟΥ .

Α γρούσσα ένει ο κορμό
Κλάρε τα χωριουδάτζα
Αλλά ο κορμό άμα κοφτεί
Τότθε τσι χαμπαράτζα ;
…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *