ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

Τςhίτα 27 του Νοέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

……….  Ο χκηνονομήα τσαι οι αγριόγιδε…..Αίσωπο … 

Ένα χκηνονομήα αφήτσε ελεύθεροι τουρ αιγίδε σοι να νεμαθούνει. 

Επροσέε όμως ότσι τάσου τα κατούνα σοι ανακατούτθαει τσαι άγριοι αιγίδε . Άμα τσαι εκαγκιούτσε λοιπόν  , εμαντρούτσε όα τα κατούνα μαζύ τσαι τα άγρια .Ταν άβα αμέρα Χιονίε τσαι ο ‘κει πορού να αποσούει τα χκηνά σοι τα γνωστά λημέρια να νεμαθούνει τσαι αναγκάςτε να σι ταγήση από το έτοιμο . Ο νομήα το λοιπόν  εβαλήτσε πλέτερε ταγή τουρ άγριοι αιγίδε τσαι ένα γουλιάϊθι τουρ εδιτσοί σοι . Το σκεφκικό έκει να καοκιάσει τα άγρια χκηνά με το μπόλικο φαΐ τσαι να σι ποί  δικά σοι . 

Καοσηνέβε ο τσαιρέ τσαι ο νομήα αποσούτσε πάλι τα κατούνα σοι τα λιμέρια τσαι τα λεβάϊδα σοι . Άμα τσαι εσούτσε οπά , οι αγριόγιδε 

Μαζούτθαει κουβάρι  τσαι νία τσαι δύου για του σhίνοι… 

Ο νομήα άμα τσαι σε οράτσε σε εβρίε τσαι επέτσε . Εζού βάνου νιούμου έμα πλέκιεριου από τα δικά μοι , έγκεινη ένει το ευχαριστώ νιούμου …Τότθε  έτεοι γιουρήαει τσαι νιε απογήτθατει . Για έντενη τον όγο έμε φυατθουμένοι από ετίου .. Άμα εκιού έσει δίου πλέτερε νεμά του νέοι αιγίδε τότθε άμα μόλωει άλλοι πιό νέε από σενεί τότθε θα προκιμήρε του νεουτέροι . Α διδαχή ένει : 

Ο ‘ με χαιρουμένοι τα θιλία από αντροίποι πφι είνει κιμούντε πλέκιεριου του νέοι από του παλιοί θίλοι , γιατσί άμα τσαι ποίωει νέοι κολλεγίε θα λησμονένει  του παλιοί ….

Καλε ξημέρουμα Τσακωνοπαρέα . Ενεί του κολλέγοι παλιοί τσαι νέοι σε ‘με κιμούντε τσαι αγαπούντε το ιίδε…. 

θιλία νέα τσαι παλιά το ιίδε να κιμήνερε 

Τα θιλενάδα γρούσα ντοι να μη νι λησμονήνερε..Π. Μ

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

————————————————————

Ένας γιδοβοσκός άφησε ελέυθερες τις κατσίκες του να βοσκήσουν 

Επρόσεξε όμως ότι μέσα στις κατσίκες του ανακατεύτηκαν και  άγριες κατσίκες . Αφού νύχτωσε λοιπόν εμάντρωσε  όλο το  κοπάδι του , μαζύ και τα άγρια . . Την άλλη μέρα όμως χιόνισε και ο βοσκός δεν μπορούσε να πάει το κοπάδι ξανά στο Λειβάδι και έτσι αναγκάστηκε να ταήσει το κοπάδι του από το έτοιμο . Ο βοσκός  έδωσε μπόλικο φαγητό στα άγρια και λίγο στα δικά του , με το σκεπτικό να καλοπιάσει τα άγρια  και  να τα κάνει δικά του . Καλοσύνεψε ο καιρός και ο βοσκός πήγε το κοπάδι του στα γνωστό Λειβάδι .Άμα και τα επήγε εκεί , οι αγριόγιδες μαζεύφτηκαν κουβάρι και μια και δυό για τα βουνά . Ο βοσκός βλέποντας αυτό τις έβρισε και είπε . Εγώ σας έδινα περισσότερο από τα δικά μου και αυτό είναι το ευχαριστώ. 

Τότε και αυτές αποκρίθηκαν . Γι αυτό το λόγο φυλαγόμαστε από σένα 

Άμα εσύ δίνεις περισσότερη τροφή στις νέες κατσίκες τότε αν έρθουν άλλες πιο νέες από εμάς τότε θα προτιμήσεις τις νεώτερες .

Δεν χαιρόμαστε την φιλία από ανθρώπους που τιμούν περισσότερο τους νέους από τους παλιούς φίλους  γιατί μόλις κάνουν καινούργια φιλία θε να ξεχάσουν την παλιά ….. 

Καλο ξημέρωμα Τσακωνοπαρέα ? Εμείς τους φίλους , παλιούς και νέους τους τιμούμε και αγαπούμε το ίδιο …

Φιλία καινούργια και παλιά το ίδιο να τιμούμε 

Την φιλενάδα γλώσσα μας να μην την λησμονούμε Π. Μ 

………….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *