ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..
Τςhίτα 27 του Μάτζη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη

………..ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ τθο Τσέρφο ………..

Έδαρη ένει ένα σωρέ από πελετσητοί ατςhοί κοτρόνε με νια μιτσά ταμπέλα πφι ένει γράφα. 🙁 Λείψανα αρχαίου Πύργου . )
Αλήθεια τσι έκει έγκεινη ,του Μυκηναϊκού τύπου χκίριε Ο ‘νει ξέρου αν κάποιε ένει ασχολητέ . Φήμε είνει έχουντε να αλήωει ότσι έκει βάση των Μυκηνών : κάτσι σαν παρατηρητήριε για τον έλεγχο του Αργολικού , . Εάν πχ είγκιαει ορούντε τσίνδυνε με κχάρε προειδοποιούνται είγκιαει το ατζά μέρη (Αργολίδα )έτεοι με τα σειρά σου κάκια το Άστρη τσε έτεοι του Μυκήναι ..
Έτρου άραγες ένει ; Κάποιε πφι ίσως ένει νιουρίζου πλέτερα να γράψει κάτσι να μάθουμε όλοι .
Ο αφέγκη μη έκει αού . Θρύλε νιε ένει έχου ότσι για το χκίσιμο ση , του κοτρόνε έτεοι ση ίγκιαει κουβαούντε Θεούριε Γουναίτσε με πρεσιού χοντροί αλλύσου από ταν ατζά πλεύρα …..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΤΣΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΓΑΚΗ …
………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *