ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Τςhίτα 26 του Μάτζη 2019 :   Α Τσακωνοπαρέα …

Διάλογο #44β : παππού τσαι εγγονέ : του Πάνου Μαρνέρη …

-Εκάνα παππού … 

-Καούρ εκοκιάερε πεντάμορφο εγγονέ μι. 

-Καου ντε ρέκα παππού , πφουρ έσι ; 

-Κα ένι καμπτζί μι , σα γέρου πφι ένι  , ε, ό’νι πορού να αλήου …

-Νια χαρά έσι παππού … 

-Ο ‘νι έχου τσαι ούτε θα ποίου παράπονε ….

-Μπα πφου νιε παθήτσερε ;

-Επέτσερε τσίπτα ;;;;

-Ο πέκα τσίπτα παππού για Άλε μι για τα ονούματα . 

-Να τσι να ντι αλήου καμπτζί μι ,τα σύνταχα ίγκιαει έγκουντε τόν Άγιε. 

-Ο Παππά έκι εφτσηκχούμενε χρόνου πάσιοι ταν αμέρα τσαι έκι απολήου ένα καμπτζί του τσέλε σε όσοι ίγκιαει γιορτάζουντε το ίψουμα . 

-Τσι έκι το ίψουμα παππού 

-Έκι ένα κοματσιούλι άντε σβαηστέ από το παπά . 

-Τσαι  απέ  παππού ; 

-Απέ έκι ξαποού ο Αγιε ίγκιαει έγκουντε του τσέλε οι θίλοι να χαιρεκίσωει έτενη πφι έκι γιορτάζου , Οι εφτσαί : χρόνου πάσιοι, 

Ο θεός το καλέ  τσαι οι χεραψίλε δείντε τσαι αρίκχουντε …. 

……όμορφο συνταχινά να επχουμε όλοι νάμου ……

………… . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

———————— 

Ήρθα παππού . 

Καλώς εκόπιασες πεντάμορφη εγγονή μου .

Καλώς σε βρήκα παππού , πως είσαι ; 

Καλά είμαι παιδί μου , σαν γέρος που είμα , δεν μπορώ να πώ …. 

Μια χαρά είσαι παππού 

Δεν έχω ούτε και θα κάνω παράπονο … 

Μπα , πως τόπαθες ;

Είπες τίποτα ;

Δεν σου είπα τίποτα παππού ,για πες μου γιατσί ονομαστικές εορτές;

Ο παπάς εύχονταν χρόνια πολλά την ημέρα και έστελνε ένα παιδί,στα σπίτια των εορταζομένων να πάει το ίψωμα . 

Τι ήταν το ίψωμα παππού; 

Ήταν ένα κομματάκι ψωμί διαβασμένο από τον παπά … 

Και μετά παππού ; 

Αφού εσχόλαγε η εκκλησία επήγαιναν στα σπίτια οι φίλοι και οι συγγενείς να χαιρετίσουν αυτούς που γιόρταζαν . Οι ευχές χρόνια πολλά , ο Θεός το καλό και  οι χειραψίες έδιναν και έπερναν…. 

……….καλο πρωινό σ όλους μας ……

………….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *