ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Καόγερε , Γαβρόρεμα , Λούτσα τσαι Σταματάτσι 

Τσακώνικα είνει νιούμενα ,ως κάτου το Τςhαρδάτσι… 

Καλόγερο , Γαβρόρεμα , Λούτσα και Σταματάκη 

Τσακώνικα ακούγονται ως κάτω στο Τςhαρδάκι. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *