ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….
Τςhίτα 24 του Οχτώβρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Του 12 του Αωνάρη το 1940 με εκαλέκαει τσε με άγκαει πάλι το στρατέ για 3 1/2 μήνοι . Ταν αρχή ταν Αϊθήνα μετα τα Καβάλα τσε μετά τα βουλγαρικά σύνορα . Ετσαφήμα τουρ 20 του Οχτώβρη τσε τουρ 28 ετσινήτσε ο πόλεμο . Μετα απο τα γενικά επιστράτευση ερέσμα τσε πάλι το στρατέ . Όλοι οι επιστρατευτοί τα περιοχή , εζάκαμε με παπόρι , απο τον Άγιελίδι τα Ανάπλι τσε απο Όρπα με τρένο ερέσμαει ταν Αϊθήνα .
Ο ‘ έμαει έχουντε γκανένα φόβο . Έμαει σίγουροι ότσι έκει θα τσερδίσουμε. Γεούντε τσε τραγουδούντε λες τσε έμαει έγκουντε σε πανηγύρι ………..

Καλε ξημέρουμα αγακητά μη Τσακωνοπαρέα .
Μη ξεχένετε το ότσι : ενει τα Τσακωνοπαρέα :
…..,,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *