ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

ΤΣhίτα 22 του Αμάη 2018 . ΕΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΚΑ 

Παρακαού νιούμου κοινοποιήστε όλοι έγκεινη το βίντεό τσι …. 

Το Δρόνη του Τερού . Τουρ  26  του Αμάη τσαι ούρα 7:30 τ’αργά , το  Σάμπα τθο θεατράτσι Μελίνα Μερκούρη α Τσακωνοπαρέα θα άβει μέρη τα γιορτά , τθα παραμονή από το Δρόνη του Τερού ( TYROS RUN ) Ένει τιμή νάμου , τιμή τα Τσακωνοπαρέα να αβαίνει μέρη σε ετσιτάπα γιορτέ  Το προγραμμα νάμου θα ένει μιτσή . Ο παπα Νιχάλη θα ποί νία μιτσά ομιλία για ταν ιστορία του τόπου τσαι τα Τσακωνόπουα θα τραγουδήωει τσαι θα χορέψωει το Ντε επέκα Μάτη….. 

Ένει εφχαριστού το Δηνήτρη Λαλουδάτση  τσαι το Γιώργο Αλεξάντρου για έντανη ταν όμορφο παραχώρηση … 

Όποιεδήποτε γιορταστικό γεγονός πφι ένει αβαίντα μέρη το Τόπο νάμου ένει διαφημίζουντα τσαι ένει προβάλουντα το τόπο ,  α Τσακωνοπαρέα Νιε ένει ψηφίζα , Νιε ένει εγκρίνα τσαι ένει συμμετέχα 

Εζού ! Τσαι αΤσακωνοπαρέα μετά καμπτζιούλια νάμου θα νι μου απαντέχουμε .. Καλέ αντάμουμα …….. το Σάμπα τουρ 26 του Αμάη ..

Νιλήνετε  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ  ένει πρέπουντα , ένει χρίε νάμου….. 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Τυρός RUN . Στις 26 Μαΐου και ώρα 7:30το απόγευμα στο θεατράκι Μελίνα Μερκούρη , την παραμονή του αγώνα , η Τσακωνοπαρέα θα λάβει μέρος και θα συμμετέχει στον εορτασμό . 

Είναι τιμή μας και τιμή της Τσακωνοπαρέας , να συμμετέχει σε τέτοιου είδους γιορτές . Το πρόγραμμα μας θα είναι μικρό . Ο παπά Μιχάλης θα κάνει μία σύντομη  ομιλία για την ιστορία του τόπου και τα Τσακωνόπουλα  θα τραγουδήσουν και θα χορέψουν το ( Σου είπα μάννα ) στα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. Ευχαριστώ πολύ το  Δημήτρη Λαλουδάκη και τον Γιώργο Αλεξάντρου για την όμορφη παραχώρηση … 

Οποιοδήποτε εορταστικό γεγονός που παίρνει μέρος , διαφημίζει και προβάλλει το τόπο , η Τσακωνοπαρέα , το ψηφίζει , το εγκρίνει και συμμετέχει . Εγώ με την Τσακωνοπαρέα κα τα παιδιά μας σας περιμένουμε . Καλό αντάμωμα …. το Σάββατο βράδυ 26 του Μάη ….

…….Μιλάτε  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ πρέπει και  είναι χρέος μας ……. 

………….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *