ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….
ΤΣhiτα 21 του Νοέμπρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
ΠΟΛΥΧΡΟΝΕ ΣΕ ΟΠΟΙΕΡ ΕΝΕΙ ΓΙΟΡΤΑΖΑ – ου .

Τθα δέφτερε φάση είγκιαει μπάντε του τσατζίλε τσε κάθε νία είγκιαει ξερίχουντε νία τέστα σhονιστέ ύο , πφι είγκιαει φερίκχουντε δύου εργάτοι απο ένα ατςhέ λεβέτα τσε ση είγκιαει βάντε πάλι το πιεστήριε . Ύστερα είγκιαει τσινούντε πάλι απο ταν αρχή με τα μανελιά , τον εργάτα , τσε τα μανιβέα
Ύο τσε άϊ είγκιαει τσιτέντουντα μαζυ ταν κασέα . Το άϊ πιό αφρέ απο το ύο εκει μπαήντα τον αφρέ τσε ο πρωτομάστορα με τα φελούκα έκει γιομίνου τουρ ακχού τσε έκει φωνηάντου :
Ένα ,δύου , τσhία,……ενία . Τάλια πρώτε . Τότθε έκει μπάνου νία φελούκα το μερκικό του λιτριιδίου .
Υ Γ : οι δέκα φελούτσε είγκιαει ποίντε νια τάλια . Α δέκατε έκει έγκα το εργοστάσιε .
Καλε ξημέρουμα πάντα με ΥΓΕΙΑ .
Νιλήνετε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ένει αγρούσα νάμου .
…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *