ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
Τσhίτα 20 του ΤΟΥ Μάτζη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

…….Για του νέοι :

Φύου έσει; = Φεύγεις;

Ο πέκαμε θα φύτσουμε αντάμα ; = δεν είπαμε θα φύγουμε παρέα;

Επέκαμε αλλά μην αλικογκίχερε= είπαμε αλλά μην αργοπορείς

Τσι έσει απαντέχου ; = τι περιμένεις

Να ένα θέλημα = ένα (δώρο ,αντικείμενο, κάτι γενικά )

Άμα τσε νη άβερε να έγκουμε= μόλις το λάβεις να πηγαίνουμε.

Να οράου θα έχουμε συμμετοχή ; Για να δώ θα έχουμε συμμετοχή ;

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με τον Πάνο … Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *