ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Τςhιίτα 2 του Απρίλη2019 . Α Τσακωνοπαρέα …. 

Αίσωπο #41 : Διαστσευή  : Πάνο Μαρνέρη .

Νία βοά έκι νία χήρα γουναίκα ούγειε έκι έχα νια κότθα . 

Έτανη α κότθα κάθε αμέρα έκι γεννούα τσαι ένα αβουγό . 

Α χήρα γουναίκα θεωρέτσε ότσι: άμα τσαι ταγίσει τα κότθα  με πλέτερε κρίσα , α κότθα με τα σειρά σι άκει να γεννάει δύου βολέ . 

Έτρου  λοιπόν αρχινήε τσα νι έκι ταγίχα τα διπά κρίσα … 

Α κότθα έκι τςhούα το λοιπόν , αχόντακχο όπφουρ έκι , πάρα πρεσιού τσαι έτρου επαχέτζε  .  Ενάτθε διπά από ότσι έκι . 

Με έγκεινη τσαι με το άλλιου το λοιπόν επαχέτζε τόσιου πρεσιού πφι ούτε νία βοά ταν αμέρα ο ‘κι γεννούα , μπίτι για μπίτι πλέα . 

Διδαχή : Οι αντροίποι πφι είνι έχουντε ατςhά πλεονεξία είνι τσινδυνέγκουντε να χάνει τσαι έταει πφι ίγκιαει έχουντε ….

Μακρύα ενεί κολλέγοι μι απ’ τα πλεονεξία 

Θα χάμε τσαι έταει πφι έμε ‘χουντε τσαι θα ‘νει αμαρκία … 

Να ναθούμε όμως κολλέγοι μι , τα Γρούσα πλεονέχτοι 

Τα γρούσα τα Τσακώνικο γνώστε τσαι αποδέχτοι .

 ..ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΣΕ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ ΘΙΛΕΝΑΔΕ ΤΣΑΙ ΘΙΛΟΙ .. 

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

——————————— 

Μια φορά ήταν μια χήρα γυναίκα η οποία είχε μία κόττα . Εκείνη η κόττα γεννούσε ένα αυγό την ημέρα  . Η χήρα όμως θεώρησε πως :  αν ταΐσει την κατά με περισσότερο κριθάρι η κόττα με την σειρά της  θα γεννούσε δύο φορές . Έτσι λοιπόν άρχισε και ετάϊζε την κότα την διπλή τροφή ( κριθάρι ) . Η κόττα  έτρωγε το λοιπόν ,  αχόρταγη όπως ήταν , πάρα πολύ και έτσι  πάχυνε , έγινε η διπλή από ότι ήταν . 

Με τούτο και με εκείνο λοιπόν έπάχυνε τόσο πολύ που ούτε μία φορά την ημέρα δεν γεννούσε ,καθόλου μα καθόλου πιά . 

Διδαχη . Οι ανθρώποι που  έχουν μεγάλη πλεονεξία , κινδυνεύουν να χάσουν και αυτά που είχαν ….. 

……Μακρυά εμείς φίλοι μου απ’ την πλεονεξία ………. 

       Θα χάσουμε αυτά που έχουμε και θάναι αμαρτία .. 

        Να γίνουμε όμως φίλοι μου της γλώσσας πλεονέχτες 

         Της γλώσσας της Τσακώνικης γνώστες και αποδέχτες . 

..ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΕΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ….  

………………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………………  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *