ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. Τσακωνοπαρέα μη
Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ .

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ : ( ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟ ΣΠΗΛΗ ) …

Κατσάκα το τσερότοιχο , μιτσή πφι ‘μα θυνήμα
Θυνήμα του γονείε μη , τσε απο το βάμα επρίμα
Ριουφάλια οράκα το μαντρί ,κχινά τασ’ το ρουμάνι
Τα’γάρια αβέρτα βρήντουντα , για τα μιτσά να φάνει
Το καταράχι έμα θωρού , τουρ εψιλοί μη κλείκα
Οράκα ταν Αφέγκη μη τσε το Σταυρέ μη εμπήκα .
Τα Μάτη μη ενιάκα νη , κάκια απο μακρύα
Αναστενά τας’ του λυγμοί , το ουρλιαχτέ ο πρία
Το σπήλη είγκιαει γιουρίζουντε , εζού Όρπα αναμένου
Μη είγκιαει πάσιου λειπεφτοί τσε σε ‘μα περιμένου .

Κάθησα στον ξερότοιχο, μικρός που ‘μουν θυμήθηκα
Τους γονιούς μου εθυμήθηκα , κι απο το κλάμα πνίγηκα
Κατσίκια είδα στο μαντρί , γίδια μεσ’ το ρομάνι
Γαλάρια που βελάζανε, για τα μικρά να φάνε .
Το καταράχι έβλεπα τα μάτια μου τα κλείνω
Σαν ειδα τον πατέρα μου και τον Σταυρό μου κάνω
Την μάννα μου την άκουσα , μακρυά θα ήταν λίγο
Αναστενάζω με λυγμούς , το ουρλιαχτό δεν πνίγω .
Θα εγυρίζαν στην σπηλιά , εγω τους αναμένω ,
Μου λείψανε πάρα πολύ , κάθομαι και προσμένω .
ΚΑΛΕ ΝΙΟΥΜΟΥ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *