ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Τσhίτα 19 του ΦΛΕΒΑΛΡΗ 2019 Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ .. 

 Για του νέοι #104 του Πάνου Μαρνέρη  ….. 

Αποςhιαούμα = αποστομώθηκα , το βούλωσα . 

Τσι να ποίου εκατσάκα οπά ταν άκρα αποςhιαουτέ = 

Τι να κάνω εκάθησα έκει στην άκρη αποστομωμένος,(σιωπηλός)

Τσι εκατσάτσερε όρπα το μπουζhούλι ντοι τσαι έσει στέκου αποςhιαουτέ σάματσι έσει ντουφετσιστέ….. =

Τι κάθησες εκεί στην άκρη ( απόμερα ) και στέκεσαι  σιωπηλός , ( αποστομωμένος), σάματις είσαι ντουφεκισμένος … 

Τσι να ποίου ο μαργουτέ , αού τσαι αού ο κουμπάρε χωρίς σταμακημό αποςhιαούτσε όλοι νάμου , ο νιάκα τσαι γκανένα από σ’ Εμού να αλεί τσίπτα … = 

Τι να κάνω ο μαραμένος , έλεγε και έλεγε ο κουμπάρος χωρίς σταματημο ,μας αποστόμωσε όλους , δεν άκουσα και κανένα από εσάς να ειπεί τίποτα …

Ο ‘τθε αούντε μοι τσι εζάκαμε να ποίουμε  όρπα τα σύναξη . Σάματσι επέκαμε γκανιά κουβέντα ; Έτρου έμαει στέκουντα κάτσι αποςhιαουτά …. = 

Δεν μου λέτε τι πήγαμε να κάνουμε εκεί στην σύναξη ; Μήπως και είπαμε καμμιά κουβέντα ; Έτσι στεκόμασταν κάτι αποστομωμένα ….. 

Για ορα μοι κα Τσακώνισα  , μην  αποςhιαουθείρε 

Τα γρούσα όα να σ’ αλήερε , όμορφα να σ’ νιλήερε …..  

Για κοίτα με καλά Τσακώνισα , μην αποστομωθείς 

Στην γλώσσα όλα να τα πεις  , όμορφα να τα μιλήσεις … 

 Ονείρατα γλυκά  ,τσαι καλε ξημέρουμα …. 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *