ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 


…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

Τςhίτα 19 του Μάτζη 2019. Α Τσακωνοπαρέα … 

Ο νάτθε τα Καλάβρυτα : τραγούϊδι 

με : Τα Μπαρμπαρίνα τσαι το Πάνο … 

Ο νάτθε τα Καλάβρυτα ούτε τα Καλαμάτα 

Έναρξη τα ‘πανάσταση μα τάσου τον Αγιελίδι 

Νια κουκουβάγια αγριευτά σκωτούκχα ένα ούϊθι 

Τσαι τα μισά ένα Σταυρέ σύμβολα του λαβάρου . 

Ο ούϊθι έκει ο οχτρέ τσαι ο Σταυρέ προστάτα 

Α κουκουβάγια α σοφά σκωτούνα ταν αμάϊθα

Τθαήαει το λάβαρε όρπα το Μαραθία 

Τσα όλοι μαζύ ορτσίσταει για ταν ελευθερία .

Τα Βατζελίστρα το ναό συνάχταει οι Τσακώνοι 

Να βογηθεί το τσίνημα καλοί να μόλωει χρόνοι  .

Τελώνη Τούρκο εκιάκαει Γούλελε τσαι Σαράντη 

Έμπρακτα τσαι επίσημα α έγερση εσφραγίστε…

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … ΕΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

——————————————————————

Δεν έγινε στα Καλάβρυτα ούτε στην Καλαμάτα   

Έναρξη της επανάστασης μα μέσα στο Λενίδι 

Μια κουκουβάγια αγριεμένη σκοτώνει ένα φίδι 

Και μες’ την μέση ένας Σταυρός σύμβολα του λαβάρου . 

Το φίδι ήταν ο εχθρός και ο Σταυρός προστάτης 

Και η κουκουβάγια η σοφή σκοτώνει την αμάθεια . 

Σηκώσανε το λάβαρο έκει στον Μαραθιά 

Και όλοι μαζύ ορκίστηκαν για την ελευτεριά

Στην Βαγγελίστρα τον ναοο συνάχτηκαν οι Τσακώνοι

Νά ευλογηθεί το κίνημα καλοί να έλθουν χρόνοι … 

Τελώνη Τούρκο έπιασαν, Γούλελος και Σαράντης 

Έμπρακτα και επίσημα η έναρξη εσφραγίσθη …  

Καλό ξημέρωμα . ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *