ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
ΤΣhίτα 17 του Απρίλη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .

……. Χριστέ Αναστάτθε……..

Είνει πράματα τάσου τα ζωή , τσε πφου να ση εξηγήρε ,
Αραμούντα είνει ανεξήγητα , όπφου τσε να νη ποίερε .

Κάτσι με έκει φωνηάντουντα , τα Δέσποινα να ζάου
Όρπα πφι ενάμα θίλοι μη , τα τσέα να οράου .

Εζάκα λοιπόν όρπα εζού , έρμο α γειτονία
Οι πέντε τσέλε θυτρουτοί τάσου ταν ερηνία

Ο κάλιε ανατσαινιστέ χαρήκα σα νι’ οράκα
Τσε σε μπαστούνι νεόχκιστε , ακιστατέ κατσάκα .

Όρεγη πφι ένει κατσατέ , ο φούρνε τότθε έκει
Τσε οπά ταν άκρα τα αυλή ουλιά θερίε έκει …..
Ανάσταση τα Γρούσα νάμου ……
………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
…………………….
Είναι πράγματα με’ στην ζωή και πως να τα εξηγήσεις
Μένουνε ανεξήγητα όσο και αν προσπαθήσεις .
Κάτι μελσα μου ‘φώναζε , στην Παναγία να πάω
Έκει που εγεννήθηκα το σπίτι για να δώ.
Επήγα έκει εγώ λοιπόν , έρημη η γειτονιά ,
Τα πέντε σπίτια φυτεμένα μέσα στην ερημιά.
Το καλύβι είχε ανακαινιστεί χάρηκα σαν το είδα
Σε ένα τείχο νεόχτιστο αποσταγμένος κάθισα .
Εδώ που είμαι καθιστός φούρνος κάποτε ήταν
Και εκεί στην άκρη της αυλής , τεράστια λυγαριά…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *