ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

ΤΣhίτα 16 του Μάτζη 2021: Α Τσακωνοπαρέα 

 Ο νάτθε τα Καλάβρυτα τσαι 16 του μηνέ:τουΠάνου Μαρνέρη ..

Σαν σάμερε το 1821 τσινήτσε α ‘πανάσταση (ο ρόβολε)

 ογή τον Άγιε Λίδι τθα πρωτεύουσα τα Τσακωνιά Διακόσιοι χρόνου περάκαει…Ανέ σι κιμήουμε όπφου σ’ένι πρέπουντα έστω τσαι με τα στσέψη . 

Ο νάτθε τα Καλάβρυτα ούτε τα Καλαμάτα 

Έναρξη τα ‘πανάσταση , μα τας τον Αγιελίδι 

Νιά κουκουβάγια αγριευτά σκωτούνα ένα ουϊθι 

Τας τα μισά ένα Σταυρέ σύμβολα του λαβάρου . Π

Ο ουϊθι έκει ο οχτρέ τσαι ο Σταυρέ ο προστάτα

Α κουκουβάγια α σοφά σκωτούνα ταν αμάϊθα 

Τθαήαει το λάβαρε όρπα το Μαραθία 

Τσαι όλοι μαζύ ορτσίσταει για ταν ελευθερία  

Τα Ευατζελίστρια το Ναό μαζούτθαει οι Τσακώνοι 

Να  βογηθεί το τσίνημα καλοί να μόλωει χρόνοι . 

Τελώνη Τούρκο κιάκαει , Γούλελε τσαι Σαράντη 

Τθα πράξη  τσαι επίσημα α έγερση εσφραγίστε …. 

——————————————————————

Σαν σήμερα ξεκίνησε η επανάσταση το 1821 εδώ  στο Λεωνίδιον 

στην πρωτευουσα της Τσακωνιάς.  200 χρόνια έχουν περάσει, ας τους τιμήσουμε όπως τους πρέπει έστω και με την σκέψη .

Δεν έγινε στα Καλάβρυτα ούτε στην Καλαμάτα 

έναρξη της επανάστασης μα μέσα στο Λενίδι.

 Μιά  κουκουβάγια αγριεμένη να σκοτώνει ένα φίδι

 Στή μέση ήτανε  Σταυρός σύμβολα του λαβάρου. 

 Το φίδι ήταν ο εχθρός και ο Σταυρός προστάτης 

Και  η  κουκουβάγια η σοφή σκότωνε την αμάθεια 

Σηκώσανε το λάβαρο εκεί στον Μαραθιά

και όλοι μαζί ορκίστηκαν για την ελευθεριά 

Στης Βαγγελίστρας το ναό μαζεύτηκαν οι Τςακώνοι 

Να ευλογηθεί το κίνημα,καλοί να έρθουν χρόνοι .

Τελώνη τούρκο έπιασαν Γούλελος και Σαράντης 

Έμπρακτα και επίσημα η έγερση σφραγίστηκε…

Του δεκαέξε του μηνέ το Μάτζη του είκοσι ένα 

Σύναξη εμποίκαει οι Τσάκωνε τάσου τον Άγιε Λίδι 

Να μπάλωει δημογέροντε  υπεύθυνοι τ’αγώνα 

Ενεί να σ’μνημονέγκουμε τθο διάβα του Αιώνα. 

Αγώνα για τα λευτεριά να μπλεψωει του Βαρβάροι

Απόφαση μπαλήκαει , Τσακώνοι με καμάρι 

Εκλέχταειντσαι ορτσίσταει όλοι τσαι όλοι πέντε 

Μίχα, Αρκουδάρη, Γούλελε, Μερίκα, Τσικαλιώτα . 

……….

Στις δεκαέξη Του μηνός τον Μάρτιο του 21

 σύναξη ‘κάναν οι Τσάκωνες μέσα στο Λεωνίδιον,

να βγάλουν δημογέροντες υπεύθυνους τ’ αγώνα 

Εμείς να  μνημονεύουμε στο διάβα του αιώνα

Αγώνα για την λευθεριά να διώξουν τους βαρβάρους

απόφαση επήρανε Τσάκωνες με καμάρι . 

Εκλέχτηκαν και ορκίστηκαν όλοι και όλοι πέντε

 Μίχας,Αρκουδάρης, Γούλελος, Μερίκας Τσικαλιώτης…

Καλό ξημελρωα φιλενάδες και φίλοι .. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *