ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Τςhίτα 13 του Αμάη 2019 : Α Τσακωνοπαρέα 

Για του νέοι #116 : του Πάνου Μαρνέρη . 

Κακοάρητε =κακοάρμεχτη  

Κακοϊδύστυχο = δυστιχισμένος

Κακοζωηστέ = έχει περάσει άσχημη ζωή 

Κακοπεραΐχου = κακοπερνάει 

Κακορίζικο = κακότυχο 

Έτανη α ‘γίδα ένι κακοάρητε = 

εκείνη η κατσίκα  είναι κακοάρμεχτη (αρμέγεται με δυσκολία )  

Κιάσε έτανη ταν αιγίδα πρώτε γιατσί ένι κακοάρητε μη νι αφήνερε το τέλη μη ντι ποί κανία ζηνία , ντι τσυχεί το γά …= 

Πιάσε εκείνη την κατσίκα πρώτη γιατί είναι δυσκολοάρμεχτη μη την αφήνεις στο τέλος μη σου κάνει καμμιά ζημιά , σου χύσει το γάλα . 

Αμ’ ένι έχου περαητθέ βάσανα ο κακοϊδύστυχο = 

Αμ’ Έχει περάσει βάσανα ο δυστυχισμένος 

Έντενη ο κακοϊδύστυχο ένι κακοζωηστέ = 

Αυτός ο δυστυχής εχει περάσει ασχημη ζωή . 

Θεό σκωραίνει  έκι καλέ άντρωπο αλλά κακοζωηστέ ο μακαρίτα.=

Θεός να τον συγχωρέσει ήταν καλός άνθρωπος αλλά είχε περάσει άσχημα στην ζωή του ο Μακαρίτης .

Έντενη ο κακορίζικο ένι πλερούκχου τα νύϊθη , νιε τσιτάνει όα τάνου σι τσαι ένι κακοπεραήχου = 

Αυτός ο κακότυχος  πληρώνει την νύφη , έπεσαν όλα πάνω του και κακοπερνάει ..

Ο κακοϊδύστυχο τσαι ο κακορίζικο θα κακοζωήσει τσαι θα κακοπεραήτσει .= ο δυστυχισμένος και ο κακότυχος θα περάσει άσχημη ζωή και θα κακοπεράσει .. 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΘΙΛΕΝΑΔΕ ΤΣΑΙ ΘΙΛΟΙ .. 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *