ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
Τςhίτα 12 του Δετσέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Κάθε 15 αμέρε είγκιαει παρήντε απο τον Τερε οι γονείε νάμου , ένει γράφου ο Γιάννη ο Κορόγο , ( πόσιου τυχερέ έσα Γιάννη σενίου ποτέ Εξόν απο τον ατσhέ μη αϊθή Λία 1-2 βολαί το χρόνε . )
Οι γονείε νάμου να μου είγκιαει φερίκχουντε κουμπάνια , όπφου άρτουμα , αβουγά , Άι , μπατάτσε , κχάμποσα κομμάκια αχανόκιτθα, κοτσιτόκιτθα , ελίε , άντε , φακά, Φασιούλι , κάκια κάκια κάνα μαγειρευτέ κοτόπουλε τσε ασφαλώς κάβα για ταν ικχάρα . Τότθε έμαει περαήχουντε πλούσια ως πφι να σουστούνει . Ύστερα νιε έμαει μπάντε με ρέτζε τσε σαρδέλλε πφι τότθε είγκιαει φκηνοί ….
Το στέκι νάμου έκει του Κουτσουκουνιά , ορπα πφι σάμερε ένει το χασάκικο( ΤΣΑΚΩΝΙΑ ) του Κντοϊδήμου. Ο φούρνοι : του Κουρμπέλη ,Του Χαλίδα του Τρούμπα τσε το ζαχαροπλαστείε του Σάββα είγκιαει κειρασμοι για σενεί……
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ Θιλενάδε τσε θίλοι . Κα εβδημά

Βλάχοι (υποτιμητικά ) τότθε ενεί έμαει
Γρούσσα πφι ντ έμαει νιούντε
Αν έδαρη είγκιαει ξέρουντε
Τότθε τσι είγκιαει αούντε ;;;;; .

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *