ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….
Τςhίτα 10 του Απρίλη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη
……….Ο Χριστέ Αναστάτθε……….

Όρεγη ένει τα τσέα τα αιθάμη . Έγκεινη ένει άρτουμα πφι ένει έχα κρεμαστέ. Ένει πατθέ τσιόα τσε ένει στρατζίχουντα . Έγκεινη πφι ένει στρατζίχουντα ένει το τυρόγαλε . Να ζάου τσε λιγάτσι πιο πέρε .
Έντανη ένει α τσατζία . ( είνει ασούντε το γά) Έντανη όρεγη ένει α γαλομέτρα πφι ένει αρούα τα χκινά . Τσαι όρεγη ένει α αϊθά μη , ένει πάσα ταν αφόκιουρη. Ένει συκχριούκχα ταν ικχάρα , με τον κλιροκόπανε , ακατούσε . Έντενη ένει ένει ο κλιροκόπανε . Έκεινη πφι έσει ανακατούκχα πφου νη είνει αούντε ; . Τςhίφτα ή´ κόφτα ; Τςhίφτα Τσαι με το τςhίφτα ένει ανακατούκχα το γά ( για να μη κιάσει ) Τσε θά πάτσει α αφόκιουρη όρπα . Ορήνετε για να μαθένετε
Λεβετολίθι είγκιαει αούντε το δωματιάτσι πφι ίγκιαει πάσουντε το άρτουμα .
Υστερόγραφο Λεβετολίθι ίγκιαει αούντε τα κοτρόνια πφι ίγκιαει
τοποθετούντε το λεβέτα αντί για κχιάνα . Το δωματιάτσι έκει το τυρομάντρι ή´ σαραγούλι ή´ τυροκομείε….
………….
Εδώ είναι το σπίτι της αδελφής μου . Αυτό είναι τυρί που έχει κρεμάσει . Έχει πήξει κιόλας και στραγγάει. Αυτό που στραγγίζει είναι τυρόγαλο . Να πάω λίγο πιο πέρα . Αυτή είναι η τσαντίλα ( σουρώνουνε το γάλα ) . Αυτή εδώ είναι η γαλομέτρα ( καρδάρα )
Που αρμέγει τα γίδια . Και εδώ είναι η αδελφή μου που πήζει την μυτζήθρα . Συμμαζεύει ( συγγριώνει την φωτιά )με τον κλιροκόπανο από κάτω ..ετούτο είναι ο κλιροκόπανος .εκείνο που ανακατεύεις πως το λένε ; Τρίφτη ή´ κόφτη ; Τρίφτη . Με τον Τρίφτη ανακατεύει το γάλα ( για να μην πιάσει ) και θα πήξει την μυτζήθρα εκεί .
Βλέπετε για να μαθένετε .Λεβετολίθι έλεγαν το δωμάτιο που έπηζαν το Τυρί . ΥΓ : Λεβετολίθι έλεγαν τις πέτρες που τοποθετούσαν το καζάνι αντί για σιδεροστιά . Το δωματιάκι το έλεγαν τυρομάντρι , σαραγούλι ή´ τυροκομειό …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *