ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………. ΕΝΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τςhίτα 2 του Σετθέμπρη 2020. 

Οι εφτσαί ταρ Ελένη τα Πατανιώτση … 

Επφέρη έμαει  ζατοί α Ελένη τσαί εζού  τθον Πάτανε τα Τσυνουρία.  Ένα πανέμορφο χωριουδάτσι τάσου τθο πράσινε με πρεσσά πρεσσά ύβατα. 

Ο ‘κι θά αναφερθού σε έντενη τον περίπατε αλλά ενάτθε κάτσι πφι με εσυγγηνίε πάρα πρεσσιού τσαι θεωρέκα σουστέ να νι αναφέρου έτρου για το καλέ του Μήνα. Μπρού μπάμε τθαν αυλή του Αγίου ανταμούμαει  με νία   Πατανιώτση. Το όνουμα σι Ελένη .. χαιρεκίσμαει τσαι αφού εμποίκαμε τα παράπονα νάμου για το ότσι ερημούκαει τα χωριουδάτζα  νι επέκαμε ότσι εχαρήκαμε πρεσσιου για το ότσι ‘νιουρίσμαει . Τότθε ετήνα γιουρήε τσαι επέτσε . Έχετε ταν εφτσή μι, όσοι τσhίχε ένι έχα α τσιουφά μι τόσα καούιδα να ποίετε ,χώμα να κιάνετε μάαμα να γίνηται τσαι το τελευταίο να μην αλήνετε ψευκίλε τσαι μην αδιτσήετε γκανένα. Έθυνήμα τα Μάτη μι τουρ ιίδοι εφτσαί μόνιου πφι α Μάτη μι σ’έκι αούα τθα γρούσσα νάμου.. Άκια να έμα βάνου τα βάμματα αλλά α Ελένη με μπαλήτσε από του στσέψε μι με τον αποχαιρεκισμό σι τσαι ένα αφρέ τράβημα τα χερή… 

Καλέ μήνα σε όλοι νάμου  τσαι  ένι μεριακχούμενε μαζί νιούμου τουρ εφτσαί ταρ Ελένη τα Πατανιώτση…

……………………………….

Εχθές ήμασταν η Ελένη κι εγώ στον Πλάτανο Κυνουρίας. Ένα πανέμορφο χωριουδάκι μέσα στο πράσινο με πολλά πολλά νερά .

Δεν θα αναφερθώ σε αυτόν τον περίπατο αλλά έγινε κάτι που με συγκίνησε πάρα πολύ και θεώρησα σωστό να το αναφέρω έτσι για το καλό του μήνα. Πριν μπούμε στην αυλή της εκκλησίας ανταμώσαμε με μια Πλατανιώτισσα. Το όνομα της Ελένη, χαιρετιστήκαμε και αφού κάναμε τα παράπονα μας για το ότι ερήμωσαν τα χωριουδάκια της είπαμε ότι χαρήκαμε πολύ για το ότι γνωρίστηκαμε. Τότε εκείνη γύρισε και είπε. Έχετε την ευχή μου, όσες τρίχες έχει το κεφάλι μου τόσα καλούδια να κάνετε, χώμα να πιάνετε μάλαμα να γίνεται και το τελευταίο να μην λέτε ψέμματα και να μην αδικήσετε κανέναν. Θυμήθηκα την μάνα μου τις ίδιες ευχές μόνο που η μάνα μου τις έλεγε στα τσακώνικα. Θα έβαζα τα κλάματα αλλά η Ελένη με έβγαλε από τις σκέψεις μου με τον αποχαιρετισμό της και με ένα ελαφρύ τράβηγμα του χεριού…

Καλό μήνα σε όλους μας και μοιράζομαι μαζί σας τις ευχές της Ελένης της Πλατανιώτισσας.  

…………. ΕΝΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τςhίτα 2 του Σετθέμπρη 2020. 

Οι εφτσαί ταρ Ελένη τα Πατανιώτση … 

Επφέρη έμαει  ζατοί α Ελένη τσαί εζού  τθον Πάτανε τα Τσυνουρία.  Ένα πανέμορφο χωριουδάτσι τάσου τθο πράσινε με πρεσσά πρεσσά ύβατα. 

Ο ‘κι θά αναφερθού σε έντενη τον περίπατε αλλά ενάτθε κάτσι πφι με εσυγγηνίε πάρα πρεσσιού τσαι θεωρέκα σουστέ να νι αναφέρου έτρου για το καλέ του Μήνα. Μπρού μπάμε τθαν αυλή του Αγίου ανταμούμαει  με νία   Πατανιώτση. Το όνουμα σι Ελένη .. χαιρεκίσμαει τσαι αφού εμποίκαμε τα παράπονα νάμου για το ότσι ερημούκαει τα χωριουδάτζα  νι επέκαμε ότσι εχαρήκαμε πρεσσιου για το ότσι ‘νιουρίσμαει . Τότθε ετήνα γιουρήε τσαι επέτσε . Έχετε ταν εφτσή μι, όσοι τσhίχε ένι έχα α τσιουφά μι τόσα καούιδα να ποίετε ,χώμα να κιάνετε μάαμα να γίνηται τσαι το τελευταίο να μην αλήνετε ψευκίλε τσαι μην αδιτσήετε γκανένα. Έθυνήμα τα Μάτη μι τουρ ιίδοι εφτσαί μόνιου πφι α Μάτη μι σ’έκι αούα τθα γρούσσα νάμου.. Άκια να έμα βάνου τα βάμματα αλλά α Ελένη με μπαλήτσε από του στσέψε μι με τον αποχαιρεκισμό σι τσαι ένα αφρέ τράβημα τα χερή… 

Καλέ μήνα σε όλοι νάμου  τσαι  ένι μεριακχούμενε μαζί νιούμου τουρ εφτσαί ταρ Ελένη τα Πατανιώτση…

……………………………….

Εχθές ήμασταν η Ελένη κι εγώ στον Πλάτανο Κυνουρίας. Ένα πανέμορφο χωριουδάκι μέσα στο πράσινο με πολλά πολλά νερά .

Δεν θα αναφερθώ σε αυτόν τον περίπατο αλλά έγινε κάτι που με συγκίνησε πάρα πολύ και θεώρησα σωστό να το αναφέρω έτσι για το καλό του μήνα. Πριν μπούμε στην αυλή της εκκλησίας ανταμώσαμε με μια Πλατανιώτισσα. Το όνομα της Ελένη, χαιρετιστήκαμε και αφού κάναμε τα παράπονα μας για το ότι ερήμωσαν τα χωριουδάκια της είπαμε ότι χαρήκαμε πολύ για το ότι γνωρίστηκαμε. Τότε εκείνη γύρισε και είπε. Έχετε την ευχή μου, όσες τρίχες έχει το κεφάλι μου τόσα καλούδια να κάνετε, χώμα να πιάνετε μάλαμα να γίνεται και το τελευταίο να μην λέτε ψέμματα και να μην αδικήσετε κανέναν. Θυμήθηκα την μάνα μου τις ίδιες ευχές μόνο που η μάνα μου τις έλεγε στα τσακώνικα. Θα έβαζα τα κλάματα αλλά η Ελένη με έβγαλε από τις σκέψεις μου με τον αποχαιρετισμό της και με ένα ελαφρύ τράβηγμα του χεριού…

Καλό μήνα σε όλους μας και μοιράζομαι μαζί σας τις ευχές της Ελένης της Πλατανιώτισσας.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *