ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


. Τσακωνοπαρέα μη .
Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ΤΣΕ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΣΙΟΙ.
Απο το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου .
Διασκευή τσε γραφτε τα Τσακώνικα απο το Πάνο Μαρνέρη .
Το παράπονε απο τον αργαλειέ

Ο ‘νέι κιστίου να νη μου επεράτσε απο τον εμαλέ ότσι τα πράματα πφι ού’νει έχουντα ψιούχα , ου ‘νει νιούντα…
Να μου είνει νιούντα ίσια Τάσου τα ψιούχα νάμου τσε προπάντων , άμα είνει θέντα να παραπονευτούνει τσε άμα σε ένει πρίκγκουντα το δίτσιε . Νια τέτοια φωνά με Καρφούτσε τα καρδία ενα καουτσερινέ δειλινέ . Έκει ποία νία κάψα πφι έκει λύα τα σίδερα .. Ο ‘νει ξέρου πφού; αλλά ερέσμα ταν αυλή σε νία παληά τσέα , ταν τάνου γειτονία του Τερού τσε χωρις να νη Κατάβου ( λες τσε νία φωνά με έκει καούα .)ερέσμα το κατούγι τα τσελή ….
Να νιλήνετε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ , αλλά τσι ένει αού; εζουρλίσμα .
αφού ενεί τα ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΕΜΕ ΤΣΙΟΑ : ΝΙΟΥΝΤΕ..
……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *