ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 15–16 τουνΣερικχή2021: Α Τσακωνοπαρέα 

Κίσημοι αμέρε, ταρ Ελένη Μάνου : Ταρ Ελένη Μάνου . 

Τθο διάστημα πφ’ηγκιαϊ αρβωνιαστοί, αν τύχωι γιορτάδε κίσημοι, Άγιε Βασίλη, Αποκζίσε, Αμπρία, ο γαμπρέ θα απολή τθα νύιθη δώρα, σαν του Χζιστού θα νι απολή, χριστόψωμο, κρασί, κρίε, τ’ Άγιε Βασίλη τςhέρβα, βραχάνι, βασοκολιούρα, γλυκά τσαί ασήμουμα. Τουρ Αποκζίσε, θα ν’απολή γκάνα βαννί νή κότθε, πεζιστέζια, κουνέλια ή αγό, τσαί ότσι άλλιου. Το ζακόνι έκι να τσhούνωι τα νία Τσουρακά τθαν τσέα του γαμπρού τσαί ταν άβα τθαν τσέα τα νύιθη τσαί να περαϊχωι τα νιούτθα με γλέγκι. Ταν Αμπρία είνι έχουντε τα αμπριάτσιχα. Σ’εινι αποσούκχουντε το ατςhέ παράσκι. Είνι αποσούκχουντε νία αμπριάτσιχο γριτσέα με τέσσερα κοτσινά αβουγά, αμπριάτσιχο βραχάνι, αμπριάτσιχο αμπάδα, πιοτέ τσαί έμισιου νή ατσέριου ρουφάλι. Α αμπάδα για ζεχώζισμα έκι λεκά. 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι μι ταν άβα βδημά θα τοιμάσομε τα προιτσία κοντοζυγούντα το στεφάνι! 

ΈΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Στο διάστημα που ήταν  αρραβωνιασμένοι, αν τύχουν γιορτές επίσημες, Πρωτοχρονιά, Απόκριες, Λαμπρή, ο γαμπρός θα στείλει στη νύφη δώρα, τα  Χριστούγεννα θα της στείλει, χριστόψωμο, κρασί, κρέας, την Πρωτοχρονιά παπούτσια, φουστάνι, βασιλόπιτα, γλυκά και ασήμωμα. Τις Απόκριες, θα της στείλει κανένα αρνί η κότες, περιστέρια, κουνέλια ή λαγό, και ότι άλλο. Το έθιμο ήταν να τρώνε τη μια Κυριακή στο σπίτι του γαμπρού και την  άλλη στο σπίτι  της νύφης και να περνούν τη νύχτα με γλέντι. Τη Λαμπρή έχουν τα Λαμπριάτικα. Τα έστελναν την Μεγάλη Παρασκευή. Στέλνουν μια λαμπροκουλούρα με τέσσερα κόκκινα αβγά, λαμπριάτικο φουστάνι, λαμπριάτικη λαμπάδα, ποτό και μισό  ή ολόκληρο κατσίκι.  Η  λαμπάδα για να ξεχωρίζει  ήταν λευκή.

Καλό ξημέρωμα φίλες και φίλοι μου την άλλη εβδομάδα θα ετοιμάσουμε τα προικιά πλησιάζει ο γάμος.

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *