ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………………Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………….. 

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 9–10 του Μάτζη 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Τσακώνικο προξενιό : ταρ Ελένη Μάνου 

Α Σταματού επέτσε τον άτσωπο σι τσ’έμε κασημένοι γέρου, α σάτη νάμου α Ξία ένι δεκαοχτώ χρονού πλέα τσαί από κίσου ένι παζία α Θωμαίλα, τον ντρόπο νάμου ν’έμε έχουντε.  _Τσαί ποίε πόρε να ντίομε γρία; Έννοια ντι τσαί ένι έχα κουβεγκιαστέ με τα τσεία Ερήνη, να νι δίουμε του Κωσταγκή, πφ’ένι νοικοτσούζη. Ένι έχου αμπέλε τθο Σερνιάλι, χούρε τθαν Παλιόχωρα τσαί ένι λεβέγκη τσαί όμορφο. Πρεσσού αψεά έσι ξοικάζα γρία, θα νάμου κουνήτσωι πάσα προιτσία._ Σο καυμένε, γιατσί ένι ποία εζού τόσα νυχτέζα νέσα τσαί φαίνα για να καοπζοιτσίσου του σατέρε νάμου, δύου έμε έχουντε, σπαγγοςhαφτέ τσ’εκιού. Τσαί παράδε έχουντερ έμε τσαί παραμαλίς σατέρε όμορφοι τσαί καλοί. Μη φοζίσου γέρου. Ετάτσε α κα νάμου Σταματού τσαί εζάτσε τθα μάτη του γαμπρού._ Εκάνα να χκίσουμε ένα τοιχούτσι, εκάνα να ναϊθούμε συμπεθέροι._ Καούρ εκοκιάερε, να ναϊθούμε εκατό βολέ, ν’επέτσε ετήνα. Κάτσα να φτάου ένα καφέ τσαί να ποίομε νια κουβέντα. Τα πάσα όγια ούνι χσασκούμενα Σταματού, εκάνε ταν προάτσιπφέρι α τσεία ντι τσαί ενιλήκαμε. Ενεί έμε σύφωνοι τσαί τον Κωσταγκή άμα ν’επέκα  για ταν υσάτη νιούμου,  εφουκίαει τα σhούκχα σι! Κα ν’έμα έχα εζού ορατέ  το όνειρε! Να ντ’αλήου συμπεθέρα τότες. _Χίλια με τα χαρά ντι, τσαί να ξέρερε α σάτη νάμου ένι με το κιμέζι σι. _Μην αλήνερε ετσιτάπα όγια Σταματού, ενεί άγκαμε ταν πφέντζικα τσαί εμού  άγκατε νάμου τον χρυσαετέ, ούρα κά τσαί βογητά να ένι, να ποίομε ένα τραπέζι να νι μάθει ο κόσμο. 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι μι, υγεία τσαί απαντοχή σε όλοι νάμου. 

Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Η Σταματού είπε στον άντρα της,  τι καθόμαστε γέρο, η κόρη μας η Ξία  είναι δεκαοχτώ χρόνων πια και από πίσω έρχεται η Θωμαή, τον τρόπο μας τον έχουμε. _Και ποιά πόρτα  να χτυπήσουμε γριά; _Έννοια σου και τα έχω κουβεντιάσει με την θεία Ειρήνη, να την δώσουμε του Κωσταντή, που είναι νοικοκύρης. Έχει  αμπέλια στο Σερνιάλι, χωράφια στην Παλιόχωρα και είναι λεβέντης και όμορφος. _Πολύ ψηλά κοιτάς γριά , θα μας γυρέψουν πολλά προικιά. _Σώπα καημένε, γιατί κάνω εγώ τόσα νυχτέρια γνέθοντας  και υφαίνοντας για να καλοπροικίσω τα κορίτσια μας, δύο έχουμε, σπαγγορραμένε και εσύ. Και λεφτά έχουμε και προπαντώς κορίτσια όμορφα και καλά.Μη φοβάσαι γέρο. Σηκώθηκε η καλή μας  Σταματού και πήγε στη μάνα του γαμπρού. _Ήρθα να χτίσουμε ένα τοιχάκι (ιδιωματική φράση, σημαίνει να κάνουμε ένα προξενιό), ήρθα να γίνουμε συμπεθέροι. _Καλώς εκόπιασες, να γίνουμε εκατό φορές , της είπε εκείνη . Κάτσε να ζεστάνω ένα καφέ και να κάνουμε μια κουβέντα. Τα πολλά λόγια δεν χρειάζονται Σταματού, ήρθε προ τριών ημερών η θεία σου και μιλήσαμε. Εμείς είμαστε σύμφωνοι και τον Κωσταντή όταν του είπα για το κορίτσι σας, φώτισε το πρόσωπο του ! Καλά το είχα δει εγώ το όνειρο! Να σε πω συμπεθέρα τότες. _Χίλια με τη χαρά σου, και να ξέρεις η κόρη μας είναι με τον θησαυρό της ( παρθενία). _Μην λες τέτοια λόγια Σταματού, εμείς πήραμε την πέρδικα και εσείς μας πήρατε  τον χρυσαετό, ώρα καλή και ευλογημένη,  να κάνουμε ένα τραπέζι να το μάθει ο κόσμος. 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι μου, υγεία και υπομονή σε όλους μας 

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *