ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Έγκεινη ένι το πρώκιου βιντεάτσι για το 2023 από το Λενάτσι νάμου . Κα χρονία Λενιώ τσ’έμε Φχαριστούντε ντι πρεσσιού.. 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Ελένη Σαρρή 

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 7-8 του Φλεβάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #137 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Νιε βαλήκα σ’ένα μπέτσιμο . Με δούτσε νία χέρα α Βαλιμήτου, οι σιατέρε σι τσαι μαζί α  Ατζελικώ, νία πφι ο ‘κι στέκα τθα κά σι . 

Νιε κχαμπαήαμε τσαι νιε κχατίκα ‘πουρτέσε τθο πόρε του Αγίου.

Εκατσάκα όρπα τσαι νι έμα φυάτθα. Έκι νιούτθα σαν εκάνε α τσυρά Σαμαρτζοπούλου τσαι πέτσε μι . «Τσι έσι ποία όρεγη σιάτη μι, έτθα τσαι φύτσε. Έτζε τθο Γυμναστήριε . Είνι τσαι άλλοι γουναίτσε οπά» 

Κια να ζάου τσαι κια να σταθού;.. Με τα πρεσσά εζάκα . Όλοι οι γουναίτσε ήγκιαει οπά τσαι ο  τσύρ Νικολαΐδη ούγειε οργηνεύε νάμου . 

«Μη νιλήνετε πρεσσιού τσαι μην ανάφετε το φώς,γιατσί ο ‘με νιουρίζουντε αν εφύγκαει. Κάκοιε πέτσε μι. Λένη α τσέα ντι ο δάτσε…

Νι απογήμα μ’ενα τσερέ «κα». Πουρτέσε σ’έγκεινη το κακό τσι να νι ποίου τα τσέα. Έμεριάμαει ένα σκαλιστήρι, ανοίαμε ένα μνήμα γιούρε τουρ 20 πόντου βαϊθού. Νιε κχακούα έτρου όπφουρ έκι γκιουτέ. Το ρολόγι σι, τον άλυσε σι τσαι ταν ταυτότητα σι,σι ήγκιαει έχουντε παρτέ . Σε κχακχούαμε άσιαχτοι τσαι ασβάηστοι. Έτρου εζάκαει τον άλλε κόσμο ……..Α ούρα ά κα τσαι με υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι…… .

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Τον έβαλα σε μία κουβέρτα. Μου έδωσε ένα χέρι η Βαλιμήτου, τα κορίτσια της και μαζί η Αγγελική,μιά που δεν έστεκε στα καλά της. Τον κατεβάσαμε και τον τοποθέτησα μπροστά στην πόρτα της εκκλησίας. Κάθισα εκεί και τον φύλαγα. Ήταν νύχτα σαν ήρθε η κυρά Σαμαρτζοπούλου και μου είπε:— Τι κάνεις εκεί κορίτσι μου! σήκω και φύγε, πήγαινε στο γυμναστήριο είναι κι άλλες γυναίκες εκεί. Που να πάω και που να σταθώ.  Με τα πολλά πήγα. Όλες οι γυναίκες ήταν εκεί και ο  κύριος Νικολαΐδης ο οποίος μας ορμήνεψε:— Μη μιλάτε πολύ και μην ανάβετε το φως γιατί δεν ξέρουμε αν έφυγαν. Κάποιος μου είπε:— Ελένη το σπίτι σου δεν κάηκε.. Του αποκρίθηκα με ένα ξερό «καλά» . Μπροστά σε αυτό το κακό τι να το κάνω το σπίτι. Μοιραστήκαμε ένα σκαλιστήρι, ανοίξαμε ένα μνήμα γύρω στους 20 πόντους βαθύ. Τον έθαψα έτσι όπως ήταν ντυμένος. Το ρολόι του, την αλυσίδα του και την ταυτότητα του τα είχανε πάρει. Τούς θάψαμε άφτιαχτους  και αδιάβαστους. Έτσι πήγαν στον άλλο κόσμο…

……Η ώρα η καλή με υγεία φιλενάδες και φίλοι…..

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *