ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 6–7 του Απρίλη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα. 

Παππού εγγονε #100: Του Πάνου Μαρνέρη… 

 

—Καουρ εκάνερε καμπτζί μι ,ποίερ ένι το τσhίτε σιάτη μι;

— Κχοντούσου παππού ακόνη ο χαιρεκία ντι  . 

—Έα , Έα  όνι κειράζουντα άλε μι τσι θα κχράτσου .

— Α Εδαρη ο ‘νι κειράζουντα .. ταν ατσιπέρη μ’ατζερε από τα σhούκχα πφι ο χαιρεκία ντι .. 

—Άϊντε βρε κοψόχρονε αν έμα γουναίκα τσαι απόκχαλε άκια να ξερίσου το καμπτζί , αν έμα γίδα τσαι απόκχαλε άκια να τσαμπρού . 

—Ορή, έκεινη ένι το τρίτε πρόβλημα  ότσι νι ανανέτζερε ..

— Μα το θεό ο, νι καταβαίνου, ένι πρέπουντα να γεράκα τσαι να ξοφρενιάκα ! Ο ‘νι γινούμενε αλλοίου . 

— Έτρου έμα θέα να ντι παιδέψου λιγάτσι .. από σετίου άγκα ένταει τα χούια.. 

— Αμ θα μη μπάλερε τα ζυγάρα ως πφι να μι αλήερε,νι ένι ορού εζού .

—Χαχαχα  είνι τα χκηνά τα προύατα τσαι οι βούε παππού .. νι έσι κιστίου; 

— Όχι καμπτζί μι ο νι κιστίου νι , άλλιου τσαι έγκεινη πάλι !!! 

— Να παππού τα αιγοπρούατα τσαι οι βούε για να χωνέψωει το φαΐ σου είνι τσαφήντα τον αέρα πάρα πρεσσιού  μεθάνιε τσαι έγκεινη ένι το τςhίτε κακό για το θερμοκήπιε του πλανήτα .. 

— Α Έωνη να βάλει τα χέρα σι !!! Τότθε καμπζί μι ούτε κοψιίδα, ούτε γά, μαειδε αρτουμάτσι τσαι βουκιούρη ; 

— Ο πέκα έγκεινη  παππού , εζου επέκα τσι ένι ποίντα τα πλέτερε ζηνία .. 

— Αν έμαει τςhούντε γκανιά γουλία κριαούνι τσαι γκάνα σβώλε άρτουμα να στυουθούμε , ζάτσε του πορείε σι τς’έκεινη ..  

Ούτε κρίε μαειδέ βουκιούρι από γίδα νή ζυγούρι

Μπίτι άρτουμα τσαι γα, τα κακά νάμου τα ψιουχρά

Καλέ νάμου ξημέρουμα,  ανέ ξημερούει τσαι ταχία ..

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………….

…………..

—Καλώς ήρθες παιδί μου, ποιο είναι το τρίτο κορίτσι μου.. 

—Κρατήσου παππού ακόμα δε σε χαιρέτησα.. 

—Έλα έλα δεν πειράζει, αλλά πες μου γιατί θα σκάσω. 

—Αα τώρα δεν πειράζει, προχθές με πήρες από τα μούτρα που δε σε χαιρέτησα. 

—Άιντε βρε κοψόχρονο αν ήμουνα γυναίκα και έγκυος θα είχα ρίξει το παιδί, αν ήμουν η γίδα και έγκυος πάλι θα το είχα χάσει….

—Να αυτό είναι το τρίτο, μόλις το ανέφερες.. 

—Μα το θεό δεν καταλαβαίνω, πρέπει να γέρασα και να έχασα τα  φρένα μου,  δε γίνεται αλλιώς. 

—Έτσι ήθελα να σε παιδέψω λιγάκι, από ‘σένα πήρα όλα αυτές τις συνήθειες . 

—Αμ θα μου βγάλεις την σγάρα ώσπου να μου πεις, το βλέπω εγώ.  —Χαχαχα  είναι τα γίδια τα πρόβατα και τα βόδια παππού, το πιστεύεις;

—Όχι παιδί μου δεν το πιστεύω,  άλλο κι αυτό πάλι!!! 

—Να παππού τα γιδοπρόβατα και τα βόδια για να χωνέψουν το φαΐ τους αφήνουν στον αέρα πάρα πολύ μεθάνιο και αυτό είναι το τρίτο κακό για το θερμοκήπιο του πλανήτη… 

—Η Έλωνη να  βάλει τα χέρια της!!! Τότε παιδί μου ούτε κοψίδια ούτε  γάλα, ούτε τυράκι, ούτε και βουτυράκι;

—Δεν είπα αυτό παππού, εγώ είπα την περισσότερη ζημιά……

—Αμ αν τρώγαμε καμιά σταλιά κρεατάκι και καπνά σβώλο τυρί να στυλωθούμε, πήγε στους δρόμους του κι αυτό .. 

Ούτε κρέας ούτε βουτυράκι από γίδα η ζυγούρι

Ούτε τυρί ούτε και γάλα την κακή ας την ψυχρή . 

Καλό μας ξημέρωμα ας ξημερώσει και αύριο … 

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *