ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Ηλιάνα Φχαριστούντε , τέλεια Τσακώνικα . 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 31 του Αμάη τσαι 1 του Σερικχή 2022

:Α Τσακωνοπαρέα…. 

Κουιτέ #64 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη. 

Του Δεκατςhεί του μήνα Δετσέμπρη έμα έχα σιαχτέ τραχανά. Συνταχινέ για τα καμπτζιούλια μι . Μπρου αποφάμε εντούκαει οι κχαμπάνε. Εμαζούμαει όλοι τθο σκολείε. Όρπα βαλήκαει νάμου με τα άβα  γουναικοκάμπτζιουα. Φοζάμα μπάτσε τσαι άρωει το Βασίλη μι  με τουρ ατσhοίποι, ούγειε έκι μόνιου 12 χρονού….

Τσι να πρωτοθυνητθού από του μαρτυριτσοί έτεοι ούρε …

Βάμματα,κουιτοί,αρακαλίσματα, α νία τάνου ταν άβα, καπινοί,αντάρα.

Κχάμποσοι γουναίτσε ήγκιαει ψάλλουντε .. Έμαει ανάγκια τα τσέα του Ντάνου. Ο υζέ σι πφι έκι οπά, ψελίε τθα Μάτη σι : —Μάνε α τσέα νάμου ένι τάσου του λαμπούρε, ένι δέσα. — Ό ‘νι κειράζουντα καμπτζί μι, απογήτθε ετήνα, θα νι σιάξουμε κίσου. 

Πρίντου νάμου έκι ο καπινέ.. Με το έτρου ερέσμαει τάτσου.  Τιφουμένει  έμαει αναμεταξύ νάμου τόσοι  πρεσιού ως πφι έχάκα το καμπτζί μι το Βασίλη, πφι νι’έμα ίκχα απο τα χέρα ..

Έδαρη α παροιμία «Χάνα ένι α Μάτη το καμπτζί τσαι το καμπτζί τα Μάτη» ένι γινουμένα κατανοητά ……  

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

…Στις 13 του μήνα του Δεκέμβρη είχα φτιάξει τραχανά, πρωινό για τα παιδιά μου. Πριν τελειώσουμε χτύπησαν οι καμπάνες. Μαζευτήκαμε στο σχολείο. Εκεί μας έβαλαν με τα άλλα γυναικόπαιδα. Φοβήθηκα μήπως και έπαιρναν τον Βασίλη μου με τους άντρες, ήταν μόνο 12 χρονών…Τι να πρωτοθυμηθώ από τις μαρτυρικές εκείνες ώρες: Κλάματα, κραυγές, ουρλιαχτά, η μία πάνω στην άλλη, κάπνες, αντάρα. Μερικές γυναίκες έψελναν . Είμαστε αγνάντια  στο σπίτι του Ντάνου. Ο γιος του που ήταν μαζί μας είπε στη μάνα του: Μάνα το σπίτι μας είναι μέσα στις φλόγες, καίγεται. Δεν πειράζει παιδί μου, το απάντησε εκείνη,  θα το ξαναφτιάξουμε.   Μας έπνιγε ο καπνό. Με το έτσι  βρεθήκαμε έξω. Σπρωχνόμαστε αναμεταξύ μας τόσο πολύ που έχασα το παιδί μου το Βασίλη, τον οποίον κρατούσα από το χέρι. 

Τώρα η παροιμία «Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα»γίνεται κατανοητή …. ………………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *