ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

2022: Α Τσακωνοπαρέα .

Για του νέοι #175: του Πάνου Μαρνέρη … 

Βρακοζιούνι = βρακοζώνη 

Βραχταϊδάζου = μουλιάζω, βρέχω , μαλακώνω

Βρίντου = βελάζω  

Βρονταήματα = ερείπια, γκρεμίσματα .. 

Τον έρμο, νι εκόφτε το βρακαζιούνι τσαι νιε τσιτάνει τα βρατσία =

Τον έρημο του κόπηκε η βρακοζώνη του και τού ‘πέσαν τα βρακιά. 

Βραχταϊδάνει οι χέρε μι όα μέρα τάσου το ύο = μουλιάσανε τα χέρια μου όλη μέσα με στο νερό . Βάλε τα φασιούλια τθο ύο να βραχταϊδάσουει=Βάλε τα φασόλια στο νερό να μαλακώσουν . 

Έκεινη το ριουφάλι ένι θεοκοφούμενε από το βρίτσιμο…Κια ένι α Μάτη σι;=  Εκείνο το Κατσίκι θεοκόβεται απο το Βέλασμα..που είναι η μάννα του ;

Ο ‘νι αραματέ τσίπτα άλλιου ογή τθα παλιά πολικεία του Ορειόντα τα σαμερινά Παλιόχωρα  παρά βρονταήματα =

 Δεν έχει παραμείνει  τίποτα άλλο εδώ στην παλιά πολιτεία του Ορειόντα,την σημερινή Παλιόχωρα παρά ερείπια .

 

Εβροντάτσε έτενη ο κάλυε = έπεσε(γκρεμίστηκε) εκείνη η καλύβα..

Άμα ντι κοφτεί το Βρακοζιούνι ,τσαι οι χέρε ντι είνι βραχταϊδαστοί πφου να κιάσερε το ριουφάλι πφι ένι βρίντουντα,φοζαητθέ από του μπουμπουναρίε τσαι πφου να νι ερέσερε τάσου τα βρονταήματα; = 

Άμα σου κοπεί η βρακοζώνη και τα χέρια σου είναι μουλιασμένα πως να πιάσεις το κατσίκι που βελάζει φοβισμένο από τις βροντές και πως να το βρείς μέσα στα χαλάσματα;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *