ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Νία τσαι έμε ταν Ασφούρια του Τσακώνικου γάμου ανε νιάμε τσαι κχάμποσοι εφτσαί από ταν Ελένη …

Μια και είμαστε στην φούρια του Τσακώνικου γάμου ας ακούσουμε και μερικές ευχές από την Ελένη …

……….Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……… 

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 28–29 του Σερικχή 2022: Α Τσακωνοπαρέαω

Ευτσαί:  ταρ Ελένη Μάνου .

Τθου νιογάμπροι ταν ούρα πφη είνι παρίντε από τον άγιε:

Να ζη ο γαμπρέ τσ’α νύιθη.

Τθαν τσέα:

Να ζήτε! Να έχετε όσα α κα Αμπρία! Καότυχοι τσαί καορίζιτσοι να έτθε! 

Ο γαμπρέ τσαί α νύιθη είνι απογηκχουμένοι:

Να ζήερε τσαί του αρχοντόπου ντι νή ταρ αρχοντοπούα ντι του χαρέ! 

Τθα νύιθη:

Να ζήερε τσαί μ’έναν καλέ υζέ! Να σhιντούερε, να σταθήρε σαν το τσυπαρίσσι, σαν το βράχο! 

Α νύιθη ένι ευτσησκουμένα κίσου: 

Τθου χαρέ ντι!

Τθ’αφέγγη τα νυίθη:

Να ζη το τσινούρτσι αντρόγυνε τσαί να κιάση κλερονόμοι!

Του κουμπάρου: 

Πάντα άξιε! 

Προς τους νεόνυμφους όταν περνάει η γαμήλια πομπή: Να ζήσει ο γαμπρός και η νύφη.

Να ζήσετε! Να έχετε όσα η καλή Λαμπρή. Καλότυχοι καί καλορίζικου να είστε. 

Ο γαμπρός και η νύφη απαντούν:

Να ζήσεις και στου αρχοντόπουλου ή της αρχοντοπούλας σου τις χαρές!

Στη νύφη:

Να ζήσεις και μ’ έναν καλό γιό! Να ριζώσεις, να σταθείς σαν το κυπαρίσσι , σαν το βράχο! 

Η νύφη αντεύχεται:

Στις χαρές σου!

Στον πατέρα της νύφης:

Να ζήσει το νέο αντρόγυνο και να πιάσει κληρονόμους! 

Στον κουμπάρο:

Πάντα άξιος! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *