ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Χρόνου πάσιοι σε όσοι είνι γιορτάζουντε.. 

χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Τshίτα τσαι Τίτιντα 26–27 του Οχτώμπρη 2021:Α Τσακωνοπαρέα. 

Για του νέοι # 173: του Πάνου Μαρνέρη .. 

Βορβό, βορβοί= βολβός, βολβοί( αγριοκρέμμυδο—α) 

Βοούντα = βολεύει ( διευκολύνει) 

Βορινήθρα = βόρινο ,ανήλιαγο,( κρύο μέρος )

Βουινία = Βόδινη κοπριά.

Εβρέε τσαι μακούτσε το χώμα, Έα να ζάμε να μπάλουμε γκάνα βορβό 

Επφέρη εφαήκα βορβοί, τσι να ντ’αλήου ήγκιαει λουκούμι ..

Έβρεξε κα μαλάκωσε το χώμα, έλα να πάμε να βγάλουμε κάνα βολβό.

Χθες έφαγα βολβούς, τι να σου πώ ήταν πεντανόστιμοι. 

Ο ‘νι βοούντα μι να ποίου τσίπτα με τα σhοβά χέρα..= 

Δεν με βολεύει να κάνω τίποτα με το αριστερό χέρι .. 

Όρπα πφι εκατσάτσερε ένι βορινήθρα, έα ογή ατζά το προσήλιε .=

Εκεί που κάθησεςείναι Βόρινο( ανήλιαγο) έλα εδώ απέναντι πού είναι προσήλιο. 

Βάλε τσερά βουινία τθο καπνιστήρι για του μελισσάε . 

Βάλε ξεραμένη κοπριά βοδιού στο καπνιστήρι για τα μελίσσια. 

Ο αφέγκη μι έκι αού ότσι το φεγγάρι εκι παινεγκούμενε τθον ήλιε ότσι έκι πιο αμπρέ από έτενη.Ό ήλιε θυμούτσε τσαι αναιμούτσε νία βουινία τθο φεγγάρι γιάκεινη έμε ορούντε τα σημάϊδα τάνου το φεγγάρι .. 

Απέ νι έκι αού έκι κχοντούκχου τα φούκχα σι από τα γέλια … 

Ο πατέρας μου έλεγε πως το φεγγάρι παινευόταν στον ήλιο πως  ήταν πιο λαμπερό από αυτόν. Ο ήλιος θύμωσε και του πέταξε βοϊδίσια κοπριά γι αυτό βλέπουμε σημάδια στο φεγγάρι . Αφού τόλεγε κρατούσε την κοιλιά του από τα γέλια . 

……..χρόνου πάσοι τα γιορτά θιλενάδε τσαι θίλοι ….

.…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *