ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Χριστέ Αναστάτθε τσαι χρόνου πάσοι . Όλγα Φχαριστούντε . 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……. Όλγα

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 18–19 του Απρίλη 2023: Α Τσακωνοπαρέα 

Κουιτέ #160: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη. 

Μαρτυρία τα Καλλιόπη Λυμπέρη—Μενούνου. Ενάτθε τθα Καλάβρυτα. 

Αφέγκη σι ο Κώστα Λυμπέρη τσαι μάτη σι α Μαρία Τσούγκα από το Καρνέσι. Αϊθήνε σι ο Περικλή, ο Γιώργο τσαι ο Θανάση. Αϊθά σι α Θοδώρα . Στεφανούτθε το Δηνήτρη Μενούνο, χασάκη τσαι εμποίκαει τέσσερα καμπτζία: τα Βικτώρια, το Γιώργο, το Θανάση τσαι τα Θοδώρα.Του δεκατςhεί του Δετσέμπρη το 1943 οι Γερμανοί σκωτούκαει τον αφέγκη σι, τσαι του τςhεί σι αϊθήνε . 

Τα τσέα νάμου νι ήγκιαει έχουντε επιταχτέ οι Ιταλοί τσαι νι ήγκιαει έχουντε μποιτέ νοσοκομείε. Ταν αφέγκη μι, πφι έκι ‘ποφερίκχου από του πούε σι, νι έκι  θεραπέγκου ένα Ιταλέ γιατρέ. Ου ‘γκιαει κατσοί αντροίποι οι Ιταλοί αλλά εζού ο ‘μα χονέγκα σι, όγω του ότσι ενέγκαει δύου καμπτζία από τα Μαζέϊκα τσαι σε σκωτούκαει τθο Γυμνάσιε . Το Τσάδεφο μι Πάνο Τσούγκα τσαι το συγγενή σι, Χρήστο Τσυριακόπουλε. 

……Να έμε κα θιλενάδε τσαι θίλοι …..

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Μαρτυρία της Καλλιόπης Λυμπέρη Μενούνου.  Γεννήθηκε στα Καλάβρυτα. Πατέρας της ο Κώστας Λυμπέρης και μάνα της η Μαρία 

Τσούγκα από το Καρνέσι.  Αδέρφια της, ο Περικλής,  ο Γιώργος και ο Θανάσης. Αδερφή της η Θοδώρα.  Παντρεύτηκε τον Δημήτρη Μενούνου χασάπη και έκαναν τέσσερα παιδιά,  την Βικτωρία, τον Γιώργο, τον Θανάση και την Θοδώρα. Τις 13 του Δεκέμβρη του 1943 οι Γερμανοί σκότωσαν τον πατέρα της και τα τρία της αδέλφια. Το σπίτι μας το είχανε επιτάξει οι Ιταλοί  και το είχαν κάνει νοσοκομείο.  Τον πατέρα μου που υπέφερε από τα πόδια του τον θεράπευε ένας Ιταλός γιατρός. Δεν ήταν κακοί άνθρωποι, αλλά εγώ δεν τον συμπαθούσα λόγω του ότι έφεραν δύο παιδιά από τα Μαζαίικα και τα σκότωσαν στο γυμνάσιο, τον ξάδερφό μου Πάνο Τσούγκα και τον συγγενή του Χρήστο Κυριακόπουλο ….. 

……Να είμαστε καλά φιλενάδες και φίλοι ….

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *