ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 11–12 του Γενάρη  2022: Α Τσακωνοπαρέα 

Κουιτέ #22: από το Βιβλίε : «Κραυγή 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη 

Α Μαριγώ Φερλελή έκι σιάτη του Δηνήτρη τσαι ταρ Αθηνά Δούβου

από τα Σουδενά. Στεφανούτθε το Νικόα φερλελή τσαι μποίκαει  πέντε καμπτζία . Το Βασίλη, τον  Χρήστο, τον Αργύρη, τον Κίμωνα τσαι τον Αλέξη . Του 13/12/1943 τα δύου σι καμπτζία, ο Βασίλη 19 χρονού τσαι ο Κίμωνα 13 Χρονού σκωτούτθαει από του Γερμανοί. 

Το ένα σι καμπτζί ο Αργύρη γλυτούτσε από καθαρά τύχη . Ο Χρήστο πφι έκι ταν αντίσταση σκωρέτθε το 2010 τσαι ο Αλέξη το 1964. 

Ορή α μαρτυρία σι :

Άμα τσαι μπαήκα από το σκολείε, έμα κχοντούκχα από τα χέρα τον Αλέξη μι , πφι έκι 10 χρονού . Τα τςhία μι άβα καμπτζία σε βαλήκαει με τουρ ατσhοίποι. Ο Κίμωνα μάλιστα 13 χρονού ταν ούρα του Χουρισμού, έκι βού τσαι έκι Θέου να ζάει με τουρ ατσhοίποι. Νιε τραβήα κοντά μι,αλλά με ξεφύτζε τσαι μπάτσε τθο χούρισμα με τουρ ατσhoίποι… Ότσι μπαήκα λοιπόνου από το σκολείε, επαλεύα  να περάου από  τουρ ικχάρε τσαι να ζάου τα τζέα μι . Ότσι μποίκα τςhεί πατημασίλε ένα Γερμανέ μ’αμποϊδείε με του χέρε σι . 

Γιουρήα δύου τσhεί βολέ γιούρε από το σκολείε ούγειε νι ήγκιαει πρίγκουντε οι καπινοί .Εςhούβα τουρ εψιλοί κατά τα μερία τα Τσελή μι τσαι νι οράκα να καπινίζει . Τότθε βαλήκα τα δενατά μι να  σούσου οπά το γληγορούτερε να μπάτσε τσαι νι εμα προφτένα μπρου κιάσει κχάρα ….. 

Α ούρα α κα θίλοι μι. Αγάκη του καρδίε νάμου . 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

………… 

Η Μαριγώ φερλελή ήταν κόρη του Δημήτρη και της Αθήνας Δούβου από τα Σουδενά.  Παντρεύτηκε το Νικολά φερλελή  και έκαναν πέντε παιδιά: τον Βασίλη, τον Χρήστο, τον Αργύρη, τον Κίμωνα και τον Αλέξη.  Στις 13/12ου το 1943 τα δύο της παιδιά, ο Βασίλης 19 χρονών και ο Κίμωνας δεκατριών  χρονών σκοτώθηκαν από τους Γερμανούς. Το ένα της παιδί ο Αργύρης γλίτωσε από καθαρή τύχη. 

 Ο Χρήστος που ήταν στην αντίσταση πέθανε το 2010 και ο Αλέξης το 1964.  

Νά η μαρτυρία της: 

—Άμα και βγήκα από το σχολείο κρατούσα από το χέρι τον Αλέξη μου που ήταν 10 χρονών. Τα τρία μου άλλα παιδιά τα έβαλαν με τους άντρες.  Ο Κίμωνας μάλιστα 13 χρονών, την ώρα του χωρισμού έκλαιγε και ήθελε να πάει με τους άντρες. Τον τράβηξα κοντά μου, αλλά μου ξέφυγε και μπήκε στην αίθουσα με τους άντρες ..

Όταν βγήκα λοιπόν από το σχολείο προσπάθησα να περάσω  από τις φωτιές και να πάω στο σπίτι μου. Σαν  έκανα τρία βήματα ένας Γερμανός με εμπόδισε με το χέρι του.  Γύρισα δύο τρείς φορές γύρω από το σχολείοτο οποίο το έπνιγαν οι καπνοί . 

Έστρεψα τα μάτια μου προς το μέρος του σπιτιού μου και το είδα να καπνίζει. Τότε έβαλα τα δυνατά μου να φτάσω εκεί το γρηγορότερο μήπως και το πρόφταινα πριν πιάσει φωτιά..

Η ώρα η καλή φίλοι μου .. Αγάπη στις καρδιές μας ..

……… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *