ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 10–11 του Αγούστου 2021. Α Τσακωνοπαρέα ..

Παππού εγγονε # 104 : Του Πάνου Μαρνέρη .. 

— Παππού με έντανη όα ταν καΐα ό ‘νι πρέπουντα να μπαήνερε τάτσου..

— Ο νιάκα τσι επέτσερε καρδία μι . 

—Ό ‘νι πρέπουντα να μπαήνερε τάτσουουουου ……..

—Σ’ένίου νι έσι αούα; 

— Μονέ σε ποίε τθο γείτονα; 

— Κια ενι ο γείτονα; Να νι φωνηάτσου.. 

— Παππού άφε σι έταει πφι έσι ξέρου τσαι μη ποίνερε ότσι ό σι καταβαίνου …

— Βρε σιάτη μι τόσε τσαιρέ μποίκα να μπαήου τάτσου με έτανη τα πλεμονάρα , έδαρη πφι εμποίκα τσαι το μπόλι να κλειστού κίσου τάσου; Ήμαρτον πλέα .

—Καλά ο ‘σι νίου τα νέα από τα τηλεόραση;

— Σιάτη μι ένι έχου να νι ανοίτσου 4 χρόνου ..

— Ο νι μπάνα άκρα με σ’ετίου . 

— Τσι ένι αούντα κίσου έκεινη το χαζοκούκι ; 

— Ένι αούντα παππού ότσι αντροίποι ατςhοί ταν ηλικία τσαι έτεοι πφι είνι έχουντε προβλήματα με ταν υγεία σου, με έντανη όα ταν άβρα να κασήτθωει τάσου.. 

— Ου ‘νι έγκουντε να κουμπουριαστούνει,δύου χρόνου τάσου τάσου τσαι έδαρη με λίγο κάψα , κίσου τάσου… ο Θύκαει ….

— Παππού ό νι μπίτι αστείο τσαι μη ποίνερε το παλληκάρι γιατσί μ’έσι στεναχωρέγκου πρεσιού. 

— Σιάτη μι ο ‘μα Θέου να χολιάρε αλλα το πάρα Κυριελέησον ο ‘νι Θέου νι τσαι ο Θεός . 

— Ορίστε μας άλλε νι τσ’άλλιου. 

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι, κα είνι τα αστεία αλλά, αποφύτσετε τον ήλιε τσαι κίνετε πρεσσά ύβατα.. 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

……………………………………………….…

—Παππού με αυτή όλη τη ζέστη δεν πρέπει να βγαίνεις έξω. 

— Δεν άκουσά τι είπες καρδιά μου..

—Δεν πρέπει να βγαίνεις έξωωωωω.. 

—Σε μένα το λες;

—Αλλά σε ποιον; στον γείτονα ;

—Που είναι ο γείτονας; να το φωνάξω;

— Παππού άφησε αυτά  που ξέρεις και μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις… 

—Βρε κορίτσι μου τόσο καιρό έκανα να βγω έξω με αυτήν την πνευμονία… τώρα που έκανα και το εμβόλιο να κλειστώ πίσω μέσα ήμαρτον πια…

— Καλά δεν ακούς τα νέα από την τηλεόραση;

— Κορίτσι μου εγώ έχω να την ανοίξω τέσσερα χρόνια. 

—Δεν βγάζω άκρη με με σένα…

—Τι λέει πάλι αυτό το χαζοκούτι; 

—Λέει παππού ότι οι άνθρωποι μεγάλοι στην ηλικία και αυτοί που έχουν προβλήματα με την υγεία τους, με αυτόν  τον καύσωνα να κάθονται μέσα… 

—Δεν πάνε  να τουφεκιστούν δύο χρόνια μέσα μέσα και τώρα με λίγο ζέστη πάλι μέσα.. δε σφάξανε..

—Παππού δεν είναι καθόλου αστείο και μη μου κάνεις το παλικάρι γιατί με στεναχωρείς πολύ…

—Κορίτσι μου δεν θέλω να σε στεναχωρήσω,  αλλά το πάρα κύριε ελέησον δεν το θέλει και ο θεός ..

—Ορίστε μας πες του κι άλλα.. 

 Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι καλά είναι και τα αστεία αλλά αποφύγετε τον ήλιο και πίνετε πολλά νερά (υγρά)

…………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *