ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Τςhίτα τσαι Τήτηντα 26–27 του Γενάρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο #89 : Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Α γέννα του Αισώπου ένι τοποθετηκχουμένα  γιούρε το 700 με 640 μπρου το Χριστέ  . Γιούρε από τα ζωή σι τσαι το έργο σι επράτθε ένα μύθο τσαι οι σhίντε του μύθου είνι τσινούντε από το 600 μπρι το Χριστέ . Κάκοιε Μάξιμο Πλανούδη το 1400 ύστερα από το Χριστέ ( βυζαντινά εποχά ) εγράβε ένα βιβλίε:… Ο βίε του Αισώπου . Το γραφτέ έγκεινη έκι έχουντα απίστευτα πράματα τσαι κατορθούματα  πφι ουριστοί εκιστήκαει ότσι ο Αίσωπο ο ζήτσε ποτές , απλά νι επράνει  για να δούνει  του μύθοι σhούκχα ότσι τάχα μι κάκοιε σε γράβε τσαι έντενη έκι ο Αίσωπο .. 

Ο Ηρόδοτε όμως ένι γράφου ότσι τον Αίσωπο νι εσκωτούκαει τθο μαντείε των Δελφών , ούγοι για έγκεινη πφι εμποίκαει επαθήκαει ατςhά χουνέρια τσαι αναγκάσταει να πλερούνει αποζημίουση για να τελειούνει οι συφορέ σου . 

Καλέ ξημέρουμα σε όλε το κόσμο, Να ξημερουθούμε με υγεία . 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

………………………………

Η γέννηση του Αισώπου τοποθετείται περίπου το 700 με 640 Π.Χ

Γύρω ο την ζωή του και το έργο τουρπλάθηκε ένας μύθος και οι ρίζες του μύθου ξεκινούν από το 600 Π. Χ. Κάποιος Μάξιμος Πλανούδης το 1400 Μ.Χ.( βυζαντινή εποχή )έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο :

Ο Βίος του Αισώπου . Το γραπτό αυτό είχε απίστευτα πράγματα και κατορθώματα που μερικοί πίστεψαν πως ο Αίσωπος δεν έζησε ποτέ , απλά τον έπλασαν για να δωλσουν στους μύθους προπσωπο , πως τάχα μου κάποιος τους έγραψε και αυτος ήταν ο Αίσωπος . 

Ο Ηρόδοτος όμως γράφει πως τον Αίσωπο τον σκότωσαν στο μαντείο των Δελφών , οι οποίοι γι αυτό που έκαναν έπαθαν μεγάλες συμφορές και αναγκάστηκαν να πληρώσουν αποζημίωση για να τελειώσουν οι συμφορές τους 

…..Καλό ξημέρωμα . Να ξημερωθούμε με υγεία ……

……………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *