ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΈΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ. Α Τσακωνοπαρέα 2021.

Σοφά όγια του Κολοκοτρώνη, ταρ Ελένη Μάνου. 

Νια βοά ο Κολοκοτρώνη εμπαήτσε τάνου σε ένα πέτσhε να μπάλει όγο. Μπρου ξετσινεί τον όγο σι επέτσε, όσοι έτθε με το μέρι ταρ Αγγλία έντζετε από ταν ίσα μερία. Εφύτσε ένα μπουλούτσι εζάτσε τθαν ίσα μερία. Όσοι έτθε με το μέρι τα Γαλλία έντζετε από σοβά μερία. Εφύτσε άλλιου μπουλούτσι εζάτσε από σοβά μερία. Όσοι έτθε με το μέρι τα Ρωσία έντζετε απουρτέσι μι. Εζάκαει λοιπόν τσαί  έτεοι απουρτέσε σι. Βρε αθεόφοβοι με το μέρι ταρ Ελλάδα όνι γκανένα, ότθε ντρεπουμένοι; Άνε θυνιτθούμε σάμερε τα σοφά σι όγια.  Ο κόσμο ναμ’έκι κιστίου για ντρελοί.  Ενεί, άκια δεν έμαει ντρελοί, ο θάκια ποίομε ταν επανάσταση…

Όταν εζάκα τθαν Ντροπολιτσά, με εδενάνι ταν Πατάνα τθο παζάρι πφη ήγκιαει κρεμαίντε τουρ Έλληνε. Εχουΐμα τσαί επέκα: «Χάγγε, πόσοι από τα σερία μι τσαί  από το λάο μι εκρεμάστθαει οπά», τσαί εδούκα διαταγή τσαί ν’ εκόβαει», έκι έχου πετέ  τ’απομνημονεύματά σι. 

Άβα βοά πάλι: _Γιατσί έσι χουϊντουμένα καρυά μι; _ Μην είνι πετςhοβοούντα ντι τα καμπζία! _ Ένι γιατσί έσι έχα τα ωραία κάρυα!!!

Μόνο ένα Έλληνα να αραμάει, πάντα θα πολεμίνομε τσαί μην ολπίζερε πφη θα ποίερε δικά ντι ταν  ιγή νάμου, μπάλε νι από τον εμαλέ ντι.

Το αν ν’επφύρκαει πρεσσοί βολέ αλλά ο θυτρούτσε! 

Ο θεό εβαλήτσε ταν υπογραφή σι για ταν ελευτερία ταρ Ελλάδα τσαί όνι αρίκχου ταν υπογραφή σι κίσου. 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι μι, ο καθερένα να ποίνει το χρίε σι για τον τόπο σι τσαί για ταν ατςhά Μάτη ταν Ελλάδα. 

ΈΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Μια φορά ο Κολοκοτρώνης ανέβηκε πάνω σε μια πέτρα να βγάλει λόγο.  Πριν αρχίσει τον λόγο του είπε, όσοι είστε με το μέρος της Αγγλίας πηγαίνετε από την δεξιά μεριά. Έφυγε ένα μπουλούκι πήγε στην δεξιά μεριά.  Όσοι είστε με το μέρος της Γαλλίας πηγαίνετε από την αριστερή μεριά. Έφυγε άλλο μοουλούκι  πήγε από την αριστερή μεριά. Όσοι είστε με το μέρος  της  Ρωσίας πηγαίνετε μπροστά μου. Πήγαν λοιπόν και εκείνοι μπροστά του. Βρε αθεόφοβοι με το μέρος της Ελλάδας δεν είναι κανένας, δεν ντρέπεστε; Ας θυμηθούμε σήμερα τα σοφά του λόγια.  Ο κόσμος μας πίστευε για τρελούς. Εμείς, άν δεν είμαστε τρελοί, δεν θα κάναμε  την επανάσταση…

 Όταν έμβηκα εις την Τριπολιτσά, με έδειξαν τον Πλάτανο εις το παζάρι όπου εκρέμαγαν τους Έλληνας. Αναστέναξα και είπα: «Άιντε, πόσοι από το σόγι μου και από το έθνος μου εκρεμάσθηκαν εκεί», και διέταξα και το έκοψαν”, είχε πει στα απομνημονεύματά του…

Άλλη φορά πάλι: _Γιατί αναστενάζεις καρυδιά μου; _ Μήπως σε πετροβολούν τα παιδιά; _ Είναι γιατί έχεις τα ωραία καρύδια!!!

Μόνο ένας Έλληνας να μείνει, πάντα θα πολεμάμε και μην ελπίζεις που θα κάνεις δική σου τη γη μας, βγάλε το από το μυαλό σου.

Το αν το έσπειραν πολλές φορές αλλά δεν φύτρωσε! 

Ο θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδα και δεν παίρνει  την υπογραφή του πίσω. 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι, ο καθένας να κάνει το χρέος του για τον τόπο του και για την μεγάλα η Μάνα την Ελλάδα.

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Ι

Θ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *