ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τςhίτα τσαι Τήτηντα 22–23 του Σετθέμπρη 2020: Α Τσακωνοπαρέα . 

Ηλεχτρικά κουζίνα #29: του Πάνου Μαρνέρη . 

—Αλήιθα τσαι απαλήιθα Βρε γειτόνισα από τότθε πφι άτζερε τα κουζίνα ούτε πφι νι ανανέτζερε .. 

—Δίτσηε έσι έχα αλλά με τόσα άβα βρε γειτόνισσα ελησμονέκαμε τσαι τα κουζίνα τσαι το καλέ σι ακόνη .. 

—Ναι μαθές αγκραήμαει τσαι ενεί με τόσα άβα προβλήματα, αλλά για άλε μι αρεσηκχουμένα ντ’ένι ; 

—Ναι βρε γειτόνισα ένι άλλιου πράμα, ως πφι με’κάνε α πανταχούσα με το Ηλεχτρικό. 

— Τσι πανταχούσα ντε κάνε βρε Σιούλα ; 

— Ορή κακότθο με εκάνε ο ογαριασμο να πλερού τσαι ότσι νι οράκα με ‘κάνε ο ουρανέ σφογκύλι .. 

— Έα βρε γειτόνισα να μπάτσε νι  έσι παραποία λιγάτσι ; 

— Τσι παραποία Βρε Θωμαή , ένι πρέπουντα να πουλήου το χτήμα του Γάςhε για να σι πλερού …. 

—χαχαχα Όχι δα, κα επέκα εζού , σ’έσι παραούα λιγάτσι .. 

— Ορή από τσι οράκα τον ογαριασμό ούτε πφι ανάβα άβα βοά, θα λησμονέου τσαι πφούρ ένι δουλέγκα .  

— Τσαι τσι έσι ποία έδαρη , κια έσι μαγερέγγα; 

— Παλιά μι τέχρα κόστσινε  Θωμαηηηη. 

— Μη τσαι μ’αλήερε ότσι έσι μαγερέγγα κίσου ταν ικχάρα ; 

— Γιατσί να μη ντι νι αλήου ; Ντροκή ένι ; 

— Όχι δα ό ‘νι ντροκή αλλά να επέκαμε να έγκουμε απουρτέσε τσαι όχι να κισουκωλιασκούμαει ….. 

—Απουρτέσε να έγκουμε αλλά άμα ένι να μπάλωει νάμου τα ζγάρα να σι πλερούμε να μι λειπέψει… 

Κάλε ξημέρουμα , να έχουμε όλοι ταν υγεία νάμου … 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

…………… 

—Βρε γειτόνισα η Αλήθεια είνα ότι από τότε που αγόρασες την κουζίνα ούτε που την ανέφερες ξανά.. 

—Δίκιο έχεις αλλά με τόσα άλλα, βρε γειτόνισσα  ξεχάσαμε και την κουζίνα και το καλό της ακόμα.. 

—Ναι μαθές διπλωθήκαμε κι εμείς με τόσα άλλα προβλήματα, αλλά για πες μου σου αρέσει;

—Ναι βρε γειτόνισσα είναι το κάτι άλλο ως που μου ήρθε το αναπάντεχο με το ηλεκτρικό… 

—Τι αναπάντεχο σου ήρθε Σούλα; 

—Να που να πάει στο κακό μου ήρθε ο λογαριασμός να πληρώσω και ότι τον είδα μου ήρθε ο ουρανός σφοντύλι… 

—Έλα βρε γειτόνισσα μήπως το παρακάνεις λιγάκι; 

—Τι παρακάνω  βρε Θωμαή πρέπει να πουλήσω το κτήμα στις Γάσες για να τον πληρώσω.

—Χαχαχα Όχι δα, καλά είπα εγώ, τα παραλές λιγάκι..

—Να από τότε που είδα το λογαριασμό ούτε που την άναψα άλλη φορά, θα ξεχάσω και πως δουλεύει… 

—Και τι κάνεις τώρα; που μαγειρεύεις;

— Παλιά μου τέχνη κόσκινο Θωμαήηηηηη…..

— Μη μου πεις πως μαγειρεύεις πάλι στη φωτιά; 

—Γιατί να μη στο πω; ντροπή είναι;

—Όχι δα δεν είναι ντροπή αλλά είπαμε να πηγαίνουμε μπροστά όχι να πισωγυρίζουμε… 

—Μπροστά να πηγαίνουμε αλλά εάν είναι να μας βγάλουν το στομάχι

( το άντερο) για να το πληρώσουμε τότε ας μου λείψει….

Καλό ξημέρωμα να έχουμε όλοι την υγειά μας .

…….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *