ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τάτσου με μπαήντε αλλά τα Τσακώνικα ο ‘με αφήντε….

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Τσhίτα τσαι Τήτηντα 5–6 του Αμάη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα 

Παππού εγγονέ # 84:του Πάνου Μαρνέρη 

—Παππού παππού εδούτσε ο Θεό τσαι ανταμούκαμε ..

—ουουου σιάτη μι ως πόσε τσαιρέ έμα έχου να ντ’ οράου;.. 

—Παππού ούτε ξέρα ένι άλλα σίγουρα έκι μπρούτερα του 14 το 

Μάτζη . 

— Ναι μαθές μπρου το Συνέδριε του Αρχείου τα Τσακωνιά.. 

— Ναι παππού μι ούτε Βατζελισμού ούτε Ατσhθά Εβδημά μαειδέ Αμπρία , μαειδε τ’Αγιε Γιώρτση ,  μαειδέ πρώτε του Αμάη , τσίπτα σάτσι …

— Ναι Εμού τα καμπτζία συγχαρητήρια νιούμου, εκλείστατθε τσαι Εμού τάσου . Μερία με σενεί του γεράδε νιε πλερούκατε τσαι Εμού τα νύϊθη … 

—Έτρου έκι ο νόμο τσαι έτρου εμποίκαμε τσαι για να φυάτσουμε σεμού … 

—Οι Έλληνε έγκεινη το καλέ έμε έχουντε, ‘πουρτέσε το τσίνδυνε σι έμε βάντε όα τα πάντα τσαι έμε μονοιάζουντε…ειδεμής άκια να εμαει αφανιστεί έδαρη … 

—Παππού καλέ ντε μποίτσε α κλεισούρα .νια χαρά έσι δενάχου, αν τσαι  κάτσι σούρτα φέρτα, κάτσι ογή κάτσι οπά σε’ έμαει έχουντε , εεε παππού ;  

— Ετίου να ‘ράρε σιάτη  μι , πφου πφου να μι ντι ψιλιάσου κούκλα μι 

— Ξοίκα να ‘ράρε παππού , γάντια τσαι μάσκα παντού έδαρη κοφτοί οι χειραψίλε τα αγκαλιάσματα τσαι τα θιλία .. γιατσί έγκεινη ο τελειούτσε ακόνη … 

— Ναι σιάτη μι , βρε κολλέγοι αντίς να οργηνέγκουμε ενεί τα καμπτζία,  να μου είνι  οργηνέγκουντα ένταοι , ζωή νάχωει όα τα καμπτζία του κόσμου …. να αλήου  τα κουβάνα αλήιθα μ’ένι αρεσικχούμενε … 

Καλέ ξημέρουμα τσαι να σταθούμε γεροί …. 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

——————————————————————————-

Έξω βγαίνουμε αλλά τα Τσακώνικα δεν τα αφήνουμε … ´

— παππού παππού έδωσε ο Θεός και ανταμώσαμε … 

— ουουου κορίτσι μου ως πόσο καιρό είχα να σε δώ ;

—ούτε ξέρω αλλά σίγουρα ήταν πρίν τις 14 Μαρτίου… 

— Ναι μαθές πρίν το συνέδριο του αρχείου της Τσακωνιάς 

—Ναι παππού μου, ούτε Βαγγελισμού, ούτε Μεγάλη Εβδομάδα,

μήτε του Αγίου Γεωργίου, μήτε Πρωτομαγιά , τίποτα εφέτος… 

—Ναι εσείς τα παιδιά συγχαρητήρια σας, ε κλειστήκατε και εσείς μέσα μερία από ‘μας την πληρώσατε και εσείς την νύφη 

—έτσι ήταν ο νόμος και έτσι κάναμε για να προστατέψουμε κι εσάς..

—Οι Έλληνες αυτό το καλό έχουμε, μπροστά στον κίνδυνο τα βαπζουμε όλα στην άκρη και μονοιάζουντε διαφορετικά θα είχαμε αφανιστεί τώρα ….

—Παππού η κλεισούρα καλό σου έκανε, μια χαρά φαίνεσαι αν και κάτι σούρτα φέρτα, κάτι εδώ κάτι εκεί τα είχαμε, εεεε παππού . 

—Εσένα να δείς κορίτσι μου πφου πφου να μη σε ματιάσω κούκλα μου.

—Κοίτα να δεις παππού… γάντια και μάσκα παντού τώρα, κομμένες οι  χειραψίες, οι αγκαλιές,και τα φιλιά, γιατί αυτό δεν τελείωσε ακόμη . 

—Ναι κορίτσι μου, βρε παιδιά αντί να συμβουλεύουμε εμεις τα παιδιά μας συμβουλεύουν αυτά , Ζωή νάχουν όλα τα παιδιά του κόσμου

Να πω την μαύρη  αλήθεια….. μ’αρέσει .

Καλό ξημέρωμα.. και να σταθούμε γεροί …

….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *