ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τςhίτα τσαι Τήτηντα 4–5 του Αγούστου 2020 : Α Τσακωνοπαρέα 

Τα μυστούρια τα μαμμού #8 : ταρ Ελένη Μάνου 

Σατέρε μι, τα αρώματα έμε ξέρουντε ότσι είνι ατθαΐχουντε ταν διάθεση νάμου όχι μόνιου σ’ενείνανε του γουναίτσε αλλά τσαί τθου λεβέγκηδε. Σάμερε ένι χσασκούμενε να δίερε πρεσσοί παράδε να ν’άρερε ένα άρωμα τθα μαγαζία. Έτθε ξέρουντε όμως ότσι έτθε μπορούντε να σιάξετε απατοί νιούμου τθου τσέλε νιούμου τα δικά νιούμου αρώματα; Ένι θυνικχουμένα τα μαμού μι, ότσι ήγκιαει ανθίζουντα τα ξινά έκι μαζούκχα λαλούιδα από του λεϊμονίε, του πορτοκαλίε τσαί του νεραϊτζίε. Σ’έκι κσύζα με βρόχινε ύο τσαί σ’ έκι βάνα να ψαχνίσωι χουζίς να σ’οράει τελεία ο ήλιε. Έντανη τα δουλεία ν’έκι ποία νούρα συνταχούλια, να είνι τα άνθη κρουσταλένια. Αφού λοιπόν ήγκιαει ψαχνά τα λαλούιδα σ’έκι βάνα σε βάζο με σπίρτο καθαρέ. Ν’έκι αφήνα σε μέρι δροσερέ μακζία από τον ήλιε για νια βδημά δέκαρ αμέρε τάνου κάτου. Σ’έκι ασήκα τσαί έκι βάνα άβα τσινούρτσα λαλούιδα πάλι με τον ίιδιε ντρόπο για να ναϊθεί α κολώνια σι δενατά. Ταν δεύτερε βοά έκι ασήκα με πάσα προσοχή ταν κολώνια σι σε ένα καθαρέ γυαλί. Έκι βράζα ύο στερνίσιε, έκι αφήνα νι να ψουχσάνει τελεία τσαί απέ έκι ανακχατούκχα το ύο με το αρωμακιστε σπίρτο, ανάγοα ποσού έκι θέα να ναϊθεί δενατα α κολώνια σι, ένα μέρι ύο με ένα μέρι σπίρτο, έκι δίντα πρεσσού βαζία κολώνια, δύου μέρη ύο με ένα μέρι σπίρτο έκι δίντα αφριουτέρα τσαί τςσhία μέρη ύο με ένα μέρι σπίρτο έκι δίντα ακόνη πιο αφριουτέρα κολώνια. Έκι φυάτα πάντοτε α μαμού ένα γυαλούλι για να νι αποσούει του παπά ταν ατσά Πέφτα για τον επιτάφιλε τσαί για τα εικονίσματα. Τσαί τα εικονίσματα τα τσελή πάντα με έντανη ταν κολώνια σ’έκι ψαίνα σε όλοι του γιορτάδε πάντα έκι έχου ένα όγο για να νι πει, έκι ξέρα απότσου όλιου το εορτολόγιε… σα να νι νίνου έδαρι, Έα όρκο μι, κχαμπάισε μι το ’κόγκισμα γιατσί ταχία ένι ταρ Αγιά Σωκήρα, να νάμου φυάτθει γεροί ο παντοδύναμε, έτρου μπράβο καμαζι μι να ’χερε ταν ευτσή μι….

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι μι, με πάσα αρώματα τσαί χρώματα…

Κορίτσια μου, τα αρώματα ξέρουμε ότι ανεβάζουν την διάθεση μας όχι μόνο σε εμάς τις γυναίκες αλλά και στους λεβέντες. Σήμερα χρειάζεται να δώσεις πολλά χρήματα να πάρεις ένα άρωμα στα μαγαζιά. Ξέρετε όμως ότι μπορείτε να φτιάξετε μόνες σας στα σπίτια σας τα δικά σας αρώματα; Θυμάμαι τη γιαγιά μου, όταν άνθιζαν τα εσπεριδοειδή μάζευε λουλούδια από τις λεμονιές, τις πορτοκαλιές και τις νερατζιές. Τα έπλενα με βρόχινο νερό και τα έβαζε να στεγνώσουν χωρίς να τα δει ο ήλιος. Αυτή τη δουλειά την έκανε πολύ νωρίς το πρωί, να είναι τα άνθη κρουστά. Αφού λοιπόν ήταν στεγνά τα λουλούδια τα έβαζε σε βάζο με οινόπνευμα καθαρό. Το άφηνε σε μέρος δροσερό μακριά από τον ήλιο για μια εβδομάδα δέκα μέρες πάνω κάτω. Τα σούρωνε κια έβαζε αλλά καινούρια λουλούδια πάλι με τον ίδιο τρόπο για να γίνει η κολώνια δυνατή. Την δεύτερη φορά σούρωνε με πολύ προσοχή την κολώνια της σε καθαρό γυαλί. Έβραζε νερό βρόχινο το άφηνε να κρυώσει τελείως και μετά ανακάτευε το νερό με το αρωματισμένο οίνοπνευμα, ανάλογα πόσο ήθελε να γίνει δυνατή η κολώνια της, ένα μέρος νερό με λεν ανδρός οινόπνευμα, έδινε πολύ βαριά κολώνια, δυο μέρη νερό με ένα μέρος οινόπνευμα έδινε ελαφρύτερη και τρία μέρη νερό έν α μέρος οινόπνευμα έδινε Καΐμη ελαφρότερη κολώνια. Φύλαγε πάντοτε η γιαγιά ένα μπουκαλάκι να το πάμε του παπά την μεγάλη Πέμπτη για τον επιτάφιο και τα εικονίσματα.και τα εικονίσματα του σπιτιού πάντα με αυτή την κολώνια τα σκούπιζε σε όλες τις γιορτές, πάντα είχε ένα λόγο για να το κάνει, ήξερε απέξω όλο το εορτολόγιο ….σα να την ακούω τώρα, έλα, όρκε μου, κατέβασε μου το εικόνισμα γιατί αύριο είναι του Σωτήρος, να μας φυλάει γέρους ο παντοδύναμος, έτσι μπράβο καμάρι μου να ζεις την ευχή μου…

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι, με πολλά αρώματα και χρώματα…

ΈΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *