ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Τςhίτα τσαι Τήτηντα 4–5 του Φλεβάρη  2019 :Α Τσακωνοπαρέα.

Για του Νέοι#146 : του Πάνου Μαρνέρη . 

Ανατθένου = ανασηκώνομαι 

Αναδέγκου= κινώ—αναδεύω 

Ανατόλη = ανόητος 

Αναφτέ = αναμμένο 

Άναφτε = δεν είναι αναμμένο 

Πφουντετθέ = σβησμένο 

Βρε χριστσιανέ ο ‘σι ανατθένου , θα κιαθήρε μαθές όλιου τσαπρουτέ = Βρε Χριστιανέ δεν ανασηκώνεται, θα πιαστείς όλο ξαπλωμένος…. 

Έντενη ο ούϊθι ο ‘νι αναδεγκούμενε θα ένι ψόϊθε = αυτό το φίδι δεν κινείται( αναδεύεται) θα είναι ψόφιο . 

Άϊντε τσαι χάσου από τουρ εψιού μι  βρε ανατόλη = πήγαινε και χάσου από τα μάτια μου βρε ανόητε … 

Ο ‘σι αού μι ; Το καγκήλι ένι αναφτέ ;νη νιε ‘λησμονέτσερε τσαι ένι πφουντετθέ ; =Δεν μου λές το καντήλι είναι αναμμένο ή´ το ξέχασες και είνα σβησμένο  ;

 Αααχ άναφτε νι αφήτσερε τα λάμπα != Ααχ δεν άναψες την λάμπα!

Εμπάκα τάσου τον Άγιε τσαι τσι να ‘ράου , όα τα καγκήλια τσαι όα τα τςερία πφουντετθά = Εμπήκα μέσα στην εκκλησία και τι να δώ, όλα τα καντήλια και όλα τα κεριά , σβησμένα .. 

Τάχα μι ότσι έσι έχου air conditioner, αφού πάσα ‘μέρα πφουντετθέ ένι … = Τάχα μου ότι έχεις air conditioner, αφού κάθε ημέρα σβησμένο είναι : πως λέγεται το air conditioner στα Ελληνικά ; Συντονιστής αέρος ;………Τθα Τσακώνικα; = φουσερέ;…χαχαχα ………

…Με το καλέ να ξημερουθούμε όλοι νάμου τσαι να ‘χουμε υγεία..

Γελήνετε : το γέλιε ένι μακριουζωήα ……. 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *