ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

Τςhίτα τσαι Τήτηντα 3–4 του Δετσέμπρη 2019 : Α Τσακωνοπαρέα … 

Αίσωπο #77 : Διαστσευή από το Πάνο Μαρνέρη . 

………..Ο νομία τσαι α θάασσα …….

Ένα νομία ούγειε έκι νέμου ταν κατούνα σι ανάκοντα τθα θάασσα άμα τσαι οράτσε νι πφι έκι άι ν’ εκάνε νία ιδέα να ναϊθεί έμπορα τσαί να ταξιδέψει. Επουλήτσε το λοιπόν ταν κατούνα σι τσαι ενάτθε έμπορα . Αγοράτσε ένα καΐτσι νι’ εποτσούτσε με χουρμάδε τσαι ανοίτθε τθο πέαγο να ζάει σε  άλλοι τόποι τσαι να σί πουλεί.

Άμα τσι εσούτσε τθο μισοπέαγο εκιάτσε ατςhά φουρτούνα τσαι το καΐτσι άκει να βουλιάξει, άμα όκι ανεμούκχου τάσου τθα θάασσα το πότσουμα σι, του χουρμάδε. Το καΐτσι ξαφρούτσε τσαι ο βουλιάε … 

Ύστερα από κχάμποσοι αμέρε ένα άλλε ιδαβάτα όπφουρ έκι περού έκι αού το πόσιου ατάραχο σαν άι έκι α θάασσα. Τότθε ο νομία νι  απογήτθε : Όπφουρ ένι δενάχουντα θίλε μι  τα θαασσέ νι εκάνε πάλι α όρεξη για χουρμάδε .. 

Διδαχη : το χουνέρι ( πάθημα ) ένι γινούμενε μάθημα .. 

Καλε ξημέρουμα τσαι με μπόλικο υγεία για όλοι νάμου . 

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Ο βοσκός και η θάλασσα

Ένας βοσκός ο οποίος έβοσκε το κοπάδι κοντά στη θάλασσα όταν την είδε που ήταν λάδι του έκανε η ιδέα να γ’ινει έμπορας και να ταξιδέψει. Πούλησε λοιπόν το κοπάδι του και έγινε έμπορας. Αγόρασε ένα καΐκι το φόρτωσε με χουρμάδες και ανοίχτηκε στο πέλαγος να πάει σε άλλους τόπους και τους πουλήσει.

Όταν έφτασε μισοπέλαγα έπιασε μεγάλη φουρτούνα και το καΐκι θα βούλιαζε, αν δεν πετούσε μέσα στη θάλασσα το φόρτωμά του, τους χουρμάδες. Το καΐκι ξαλάφρωσε και δεν βούλιαξε.

Μετά από μερικές ημέρες ένας άλλος διαβάτης όπως περνούσε έλεγε το πόσο ήσυχη σαν λάδι ήταν η θάλασσα. Τότε ο βοσκός του απάντησε: Όπως φαίνεται φίλε μου της θάλασσας της ήρθε πάλι η όρεξη για χουρμάδες…

Διδαχή: το πάθημα γίνεται μάθημα…

Καλλο ξημέρωμα και με αρκετή υγεία για όλους μας…

…………………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *