ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Τςhίτα τσαι Τήτηντα 23–24 του Φλεβάρη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Για του νέοι #169: του Οάνου Μαρνέρη . 

Αχρά = αχλάδι 

Αλιοχρά αγριαπίδι, Γκόρτσο 

Άςhτε= αδράχτι 

Αχωμάκιστε  = αχωμάτιστος

αχουροχάραρε = σακί για άχυρα 

Αχνέ = ατμός

Άψατε = ασκούπιστο  ( το ρήμα ψένου,ψένα, ψέντα)  

Έντεοι οι αχράε είνι νατοί λούμε = αυτά τα αχλάδια έχουν γίνει (πολύ μαλακά,γλυκά, παραοριμάσει) 

Μη τςhιούνερε πρεσσοί αλιοχράε θα ντι κιάσει κιαμό = 

Μην τρώς πολλά αγριάπιδα (γκόρτσα)θα σε πιάσει κόψιμο ..

Χουρίς άςhτε  έσι νέσα ; Κια θα κυλίτσερε το νέμα μαθές ;= χωρίς αδράχτι γνέθεις; Που θα τυλίξεις το νήμα μαθές…. 

Ο Παναγιώτη εσκωτούτθε τθαν Αλβανία, αχωμάκιστε εζάτσε = 

Ο Παναγιώτης σκοτώθηκε στην Αλβανία , αχωμάτιστος επήγε 

Σhίμου κα τα αχουροχάραρα να μη κρεμαλίτσωει τθο πφότσουμα..=

Στρίμωξε καλά τα σακιά με τα άχυρα να μην κρεμάσουν στο φόρτωμα

Αχνέ ένάτθε το ύο τθο λουπάι από το χόχλισμα = Ατμός έγινε το νερό στο τσουκάλι από το κόχλασμα..

Εκατσάκαμε να νάρουμε νία γουλία τσαι το τραπέζι έκι άψατε = καθήσαμε να πάρουμε μια γουλιά και το τραπέζι ήταν ασκούπιστο. 

Καλέ ξημέρουμα . Χουρίς άςhτε ο ‘σι νέσου δίχως τα γρούσσα ντι ο ‘σι νιουρίζου ποίερ έσι….=Καλό ξημέρωμα .χωρίς αδράχτι δεν γνέθεις, χωρίς την γλώσσα σου δεν ξέρεις ποιός είσαι …

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *