ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τςhιίτα τσαι Τήτηντα 21–22 του Γενάρη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα ..

Πάνο τσαι Ελένη # 12 : του Πάνου Μαρνέρη.

 

 —Ο θα ζάρε ; 

—κια να ζάου ; 

—ο πέτσερε θα ζάρε να πριτθήρε ;

—ο θα ζάου 

—Γιατσί ; 

— Γιατσί ο ‘σι κιστία μι 

— Άλλιου τσαι έγκεινη … Άμα ντ’εμα κιστία άκια να έσα έγκου ; 

—Αμα έσα κιστία μι πραγματικά εκι θα ζάου

—Απφού ; Όρα μην έσα έγκου !!

— Ακο να ντ’αλήου νια ιστορία με το παππού μι το Νικόα το Λαρίο τσαι τα μαμού μι ( ταν γουναίκα σι ) ταν Ελένη… 

— Για Άλε βρε  Πάνο έτεοι οι παλαιό ίγκιαει έχουντε Γούστο .. 

— Νια βοά ο παππού τσαι α μαμού ογονέγκαει …Οπφουρ ένι δενάχουντα ο παππού όκι μπάνου σι πέρε τσαι εσκαρφίστε να αλεί τα μαμού ότσι άκια να έκι έγκου να πριτθεί .. 

—Τσαι α μαμού τσι επέτσε ; 

— Α μαμού όπφουρ έκι φουρτσιστά νι απογήτθε …..— Ορή ο Δέρςhε έτζε το καλε.. 

— Βρε τα Τούρκα  ο δειλιάε ο εψιλέ σι ; 

— Όχι δα αλλά ούτε τσαι έκι κιστία ότσι ο παππού άκια να ζάει να πριτθεί ………….

—Μη τσαι μι αλήερε ότσι ο παππού ο Λαρίο επρίτθε το Δέρςhε ; 

— Έκι ξέρα α γούνα του παπού ! Ξέρου έκι ετήνε  ! …..

Αλήνετε γκανία ιστορία από τα παλιά … Καλε ξημέρουμα .. 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

— Δεν θα πας;

—Που να πάω..

—Δεν είπες θα πας να πνιγείς;

—Δεν θα πάω. 

— Γιατί ; 

—Γιατί δεν με πιστεύεις … 

—Άλλο κι αυτό…..άμα και σε πίστευα θα  πήγαινες;

—Εάν με πίστευες..πραγματικά θα πήγαινα..

—Αμ πως… σιγά μην πήγαινες…

—Άκουσε να σου πω μία ιστορία με τον παππού μου τον Νικόλα τον Λαρίο και τη γιαγιά μου( την γυναίκα του)  την Ελένη..

—Για πες μου βρε Πάνο εκείνοι οι παλιοί είχανε καλαμπούρι … 

—Μια φορά ο παππούς και η γιαγιά λογοφέρανε . Όπως δείχνει ο παππούς δεν τα έβγαζε πέρα και σκαρφίστηκε να πει της γιαγιάς ότι θα πήγαινε να πνιγεί… 

—Και η γιαγιά τι του είπε… 

—Η γιαγιά όπως ήταν θυμωμένη του απάντησε: Να ο Δέρςhος, (Καταβόθρα ) πήγαινε στο καλό.. 

—Βρε την Τούρκα δεν δείλιασε το μάτι της… 

—Όχι δα, αλλά ούτε και πίστευε ότι ο παππούς θα πήγαινε να πνιγεί….

—Μη μου πεις ότι ο παππούς Ο Λαρίος πνίγηκε στο Δέρςhο ;

—Ήξερε η γούνα του παππού!!!…. ήξερε αυτός!!!…… 

Να λέτε καμιά ιστορία από τα παλιά …..Καλό ξημέρωμα… 

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *