ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……………

Τςhίτα τσαι Τήτηντα 20–21 του Οχτώμπρη 2020: Α Τσακωνοπαρέα . 

Θιλενάδε #12 : του Πάνου Μαρνέρη . 

Μπ: Σκοπό ένι  να γκρενίζουμε κάτσι πφι ο ‘νι για το καλέ τσαι να  ξαναχκίζουμε κάτσι πφι θα ένι για καλύτερε . 

Πολ: Ναι μαθές , τσι να νι ποίου εζού άμα βρονταήτσερε ένα τοίχο πφι ένι ολόϊσιε τσαι να χκίσερε ένα  τσινούρτση Θεόστραβο…

Δες:Βρε σιατέρε σύμφωνε ένι, αλλά ου ‘νι όα γινούμενα στραβά..

Μπ:Έκι πρέπουντα ο άντρωπο σε όλε το πλανήτα να ζήνει καλύτερα. 

Πολ: Να μην έχουμε τόσα φτώχεια,τόσα κείνα,τσαι κακομοιρία. 

Δες: Έντανη α ανισότητα πάντα θα ερίχετε , γιατσί πφου να νι ποίουμε ο ‘με όλοι το ιίδε .. 

Μπ:Ναι πράματις ό’με όλοι το ιίδε αλλά άμα έμαει πιο δίτσαιοι , άκια να ζήνουμε πιο μονοιαστοί, τσαι πιο αγακητοί . 

Πολ: Βρε θιλενάδε έντεοι οι πολέμοι τσαι οι ανακατουσούρε τσι, τσαι ποίε είνι ωφεούντε ; Άλε νάμου τσαι εκιού βρε Δέσποινα τσι καλέ ένι γινούμενε  τθο κόσμο; 

Δες: Α Αλήιθα ένι ότσι άμα ανοίτσερε τα τηλεόραση ό ‘νι νιούμενε τσίπτα τα προκοκή, παρά το πόσοι σκωρέτθαει σάμερε, πόσοι σκωτούτθαει επφέρη τσαι τσαι τσαι… 

Μπ: Ένι δίτσαιο το ότσι είνι ξεκληρισκουμένει έντεοι όλοι οι αντροίποι από του τσέλε σου, από το τόπο σου τσαι οι άραχλοι  είνι παραδέρουντε ογή τσαι οπά ;

Πολ:Να σταμακήσωει του  πολέμοι πφι είνι  φερίκχουντε τα κακομοιρία , το θάνατε τσαι ταν μιτζερία , τσαι να απαραμάει ο κόσμο τθό τόπο σι, τθά τσέα σι , τσαι τθα δουλεία σι . 

Δες: Ενα άντρωπο πφι ένι περαήχου κά, ποτέ ό ‘νι αρνηντούμενε το τόπο σι, αλλά από ταν ιστορία έμε ξέρουντε ότσι ένταει τσαι πλέτερα ακόνη ίγκιαει γινούμενα τσαι  ο θα σταμακήσωει …… 

Μπ:Του νόμοι εκιού εφκειάτσερε , μα προκοκή ο ‘ράτσερε

Πρεσοί τσαι διάφοροι θρηστσίλε, αλλά έσι κάργα αμαρκίλε

Δες: Καλε ξημέρουμα τσαι να έχουμε όμορφο συνταχινά …….. 

Πολ: ……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

…………………….. 

Μπ:Σκοπός είναι να γκρεμίζουμε κάτι που δεν είναι για το καλό και να ξαναχτίσουμε κάτι που θα είναι για καλύτερα.

Πολ:Ναι μαθές, τι να το κάνω εγώ άμα γκρεμίζεις έναν τοίχο που είναι ολόισος και να χτίζεις ένα καινούργιο θεόστραβο.. 

Δες: Βρε κορίτσια σύμφωνη είμαι , αλλά δεν γίνονται όλα στραβά…

Μπ:Έπρεπε ο άνθρωπος σε όλο τον πλανήτη να ζεί καλύτερα. 

Πολ:Να μην έχουμε τόση πείνα φτώχεια και κακομοιριά .. 

Δες: Αυτή η ανισότητα πάντα θα υπάρχει, γιατί πως να το κάνουμε δεν είμαστε όλοι το ίδιο . 

Μπ: Ναι πραγματικά δεν είμαστε όλοι το ίδιο, αλλά εάν είμαστε πιό δίκαιοι,  θα ζούσαμε πιο μονοιασμένοι και πιο αγαπημένοι . 

Πολ:Βρε φιλενάδες αυτοί οι πολέμοι και πι ανακατωσούρες τι και ποιόν ωφελούν;Πες και ‘σύ βρε Δέσποινα τι καλό γίνεται στον κόσμο; 

Δες: Η αλήθεια είναι ότι αν ανοίξεις την τηλεόραση δεν ακούγεται τίποτα της προκοπής, πάρα πόσοι πέθαναν σήμερα, πόσοι σκοτώθηκαν εχθές, και …και …και…..

Μπ:Είναι δίκαιο το ότι ξεκληρίζονται αυτοί οι ανθρώποι από τα σπίτια τους, από το τόπο τους και οι καημένοι παραδέρνουν εδώ και εκεί. 

Πολ: Να σταματήσουν οι πολέμοι που φέρνουν την κακομοιριά , τον Θάνατο και την μιζέρια, και να παραμείνει ο κόσμος στα σπιλτια του, στον τόπο του και στην δουλειά του .

Δες: Ένας άνθρωπος που περνάει καλά ποτέ δεν απαρνιέται τον τόπο του, αλλά από την ιστορία ξέρουμε ότι αυτά και περισσότερα ακόμη γίνονταν και δεν θα σταματήσουν . 

Μπ: Τους νόμους εσύ τους έφτιαξες μα προκοπή δεν είδες 

        Πολλές και διάφορες Θρησκείες, αλλά εσυ γεμάτος αμαρτίες..

Με το καλό να ξημερωθούμε και να έχουμε όμορφο πρωινό

 ………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *