ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΓΚΕΙΝΗ ΕΝΙ ΤΟ ΔΕΦΤΕΡΕ ΚΟΜΜΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑΝ ΑΓΙΕ ΣΟΪΘΙΑ 

…….του καθηγητή Σωκήρη . Λυσίκατου………     

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 Τςhίτα τσαι Τήτηντα 10–11 του Νοέμπρη 2020:Α  Τσακωνοπαρέα . 

Α Άγιε Σοϊθία # 2: του Σωκήρη Λυσίκατου 

Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη .. 

Ένι έχου 80 μέτςhια μάκρι, 70 μέτςhια πράτι, 62 μέτςhια ψέλη τσαι είνι χωρούντε 23 χιλιάδε αντροίποι. Τα 40 παναϊθούρια τθον τρούλε είνι δίντα τοσιου πρεσιού φως πφι έσι νιούκχου ότσι ό’σι σε κλειστέ χώρε . . Σε όγκο ο ναό ένι το 1/5  από τον Άγιε Πέτρε τα Ρώμη αλλά οπά, τον Άγιε Πέτρε, το χκίριε ντ’ένι πρίγκουντα τσαι έσι νιούκχου ένα τσίπτα. Ο Προκόπιε ο ιστορικό (τον έχτε αιώνα μετά το Χριστέ) εγράβε: Ο Άγιε, το χκίριε, ο ‘νάτθε με αντρώκινε δένανη τσαι τέχρα: 

ΟΥΚ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ Η ΤΕΧΝΗ, αλλά με τα βούληση του Θεού ( Θεία ροπή ) τσαι οπά ο’νι μακρία ο Θεό. (Ου μακράν που είναι) . 

Το 988 οι Ρώσοι ως τότθε ειδωλολάτρε, απολύκαει αντροίποι να ζαλέτσωει ότσι καλύτερε. Γιουρήαει παντού τσαι τελευταία ζάκαει τθαν Αγία Σοϊθία , τσαι ότσι νι οράκαει αποχαυνούτθαει τσαι εγράβαει : Ο ‘ μαει νιουρίζουντε κια έμαει ,τον ουρανέ νη ταν ιγής. 

Σίγουρα ο ‘νι ερικχούμενε έτσιτάπι χκήριε με Τούσα ομορθία τσαι κάλλος κχίπτα. Ο ‘με πορούντε να νι ξονομακίσουμε σε χαρκί ταν ομορθία σι , οξόν ότσι ο Θεό ένι αραμού οπά αναμεταξύ τουρ αντροίποι τσαι α κίστι σου σ’ένι περαήχα όλοι. Έγκεινη εμποίτσε  το Ρώσε Τσάρο να ναϊθεί Χριστσιανέ Ορθόδοξε. Ο’νι ταν τύχη ότσι  5 εκατομύρια Ρώσοι πάσα χρονία είνι έγκουντε τθαν Άγιε Σοϊθία…

Καλέ ξημέρουμα . Να προσέχουμε όλοι νάμου … 

Α ιστορία νάμου. Άμα έντανη πφουντεϊθεί εχάμαει σα λαό …. ΕΜΕ ………..ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

……….

Οι διαστάσεις του 80 μ. μήκος, 70 μ πλάτος, 62 m ύψος με χωρητικότητα 23.000 ατόμων! Τα 40 παράθυρα του τρούλου δίνουν τόσο πολύ φως, ώστε αισθάνεσαι πως είσαι σε ανοιχτό και όχι κλειστό χώρο. Σε όγκο ναός είναι το 1/5 του Αγίου Πέτρου της Ρώμης,αλλά εκεί ο όγκος του κτιρίου σε καταπνίγει και νιώθεις τιποτένιος. 

Κατά τον ιστορικό Προκόπιο (6ος αιώνας μ.Χ) ο ναός δεν έγινε με ανθρώπινη δύναμη ή τέχνη («ουκ άνθρωπία δυνάμει ή ετεχνη») αλλά κατά την θεία θέληση («θεία ροπή») και εκεί, δεν είναι μακριά ο θεός («ου μακράν που είναι») . 

 Το 988 η Ρώσοι, ως τότε ειδωλολάτρες, έστειλαν μία αντιπροσωπεία να διαλέξουν ό,τι καλύτερο.  Γύρισαν παντού και τελικά, πήγαν στην Αγία Σοφία όπου τόσο πολύ εντυπωσιάστηκαν, ώστε έγραψαν:

«Δεν ξέραμε αν ήμασταν στον ουρανό ή στην γή . Σίγουρα δεν υπάρχει τέτοια ομορφιά και μεγαλείο πουθενά. Δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, μόνο ότι στο ναό αυτό ο Θεός κατοικεί εκεί μεταξύ  των  ανθρώπων και η λατρεία τους τις ξεπερνάει όλες».  Αυτό παρακίνησε τον Ρώσο ηγεμόνα να ασπαστεί την Ορθοδοξία. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο επισκέπτονται την Αγία Σοφία 5 εκατ. Ρώσοι!

Καλό ξημέρωμα.να προσέχουμε όλοι μας 

  Η ιστορία μας .. Άμα αυτή σβήσει χαθήκαμε σαν λαός.

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *