ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Μεταξού

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 3-4 του Αμάη 2022: Α Τσακωνοπαρέα … 

Κουιτέ #57: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη 

Όπφουρ έμαει ορούντε του Γερμανοί να φύνωει με τα ζώα ποτσουτά εκάνε νία γουναίκα με τα σιάτη σι, ούγειε έκι γουναίκα του φύλακα από του φυλατσαί τσαι πέτσε νάμου . 

—Οράτε να ερέσετε τουρ ατςhοίποι νιούμου.. εζού νι έμα έχα γκριουφτέ τάσου το κοτοτσέλι , αλλά ενιάτσε φωνέ, μπαήτσε τάτσου τσαι οι Γερμανοί νιε σκωτούκαει τάσου τα μισά ταν πορία . Ότσι σταμακήαει να περήνουει οι Γερμανοί δούκαμε κατά τάνου.

Τθα πορία πφι ένι ενούκχα το Δημαρχείε με το σκολείε, ανταμούμαει όλοι οι γειτόνισε . Οι γουναίτσε ήγκιαει σκορκιστοί, άλλοι κάτου τουρ αμπέλοι, άλλοι, κάτου κατά το ποταμό, όκια έκι μπορούα α πάσα νία να ερέσει νία  ψαΐα… 

Τότθε δύου καμπτζιούλια, δέκα τσαι δώδεκα χρονού, πφι ήγκιαει έγκουντα λίγο πουρτέσε από σ’ενεί γιουρήαει προς τα κίσου τσαι πέκαει νάμου . —Οι  Γερμανοί είνι έχουντε νία χούρα γιομάτα πράματα τσαι ίδιτα. Καταβήκαμε . Αρχινήαμε να ρουκουλίζουμε. 

—Οι ατςhοίποι νάμου ….σε σκωτούκαει οι κούνοι οι Γερμανοί πφι ήγκιαει κχαμπέντε τον κατάβα . 

Τσι δένανη ήγκιαει έχουντε έντεοι οι γουνάτσε!!! Ανέ έχουμε υγεία . 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

………Όπως βλέπαμε τους Γερμανούς να φεύγουν με τα ζώα φορτωμένα, ήρθε μια γυναίκα με το κορίτσι της, η οποία ήταν γυναίκα του φύλακα από τις φυλακές και μας είπε:— Κοιτάχτε να βρείτε τους άντρες σας, εγώ τον είχα κρύψει μέσα στο κοτέτσι, αλλά άκουσε φωνές βγήκε έξω και Γερμανοί τον σκότωσαν, μέσα στη μέση του δρόμου.. Σαν εσταμάτησαν να περνάνε οι Γερμανοί δώσαμε προς τα πάνω. 

 Στο δρόμο που ενώνει το δημαρχείο με το σχολείο ανταμώσαμε όλες οι γειτόνισσες..  Οι γυναίκες ήταν σκορπισμένες: άλλες κάτω στα αμπέλια, άλλες προς το ποτάμι, όπου μπορούσε η καθεμιά να βρει καταφύγιο. Τότε δύο παιδάκια δέκα και δώδεκα  χρονών που πήγαιναν μπροστά μας, γύρισαν προς τα πίσω και μας είπαν:

— Οι Γερμανοί έχουνε ένα χωράφι γεμάτο πράγματα και ρούχα. Καταλάβαμε! Αρχίσαμε να ουρλιάζουμε.  Οι άντρες μας!! τους σκότωσαν τα σκυλιά οι Γερμανοί που κατέβαιναν στον κατήφορο.

 Τι δύναμη είχαν αυτές οι γυναίκες!!! Ας έχουμε υγεία…..  

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *