ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Το πρώκιου βίντεο από τα καμπτζία νάμου του 2023, από τα Μεταξού Τσουκάτου . . Κα χρονία καμπτζία μι τσαι παρέα να μάθουμε πρεσσά ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………ΜεταξούΤσαουκάτου

Τςhιίτα τσαι Τίτιντα 3–4 του Γενάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #124: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ». 

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

 

Τουρ ενία του Δετσέμπρη το 1943 νία φάλαγγα από Γερμανοί εμπάτσε τθα Καλάβρυτα . Εκιάκαει όα τα πόστα τσαι μαντρούκαει τα Καλάβρυτα . Εμαζούκαει τουρ ατσhοίποι τθα πλατεία τσαι σε πέκαει να μη φοζήτθωει  τσαι ότσι ετήνοι εκάναει για τουρ αντάρτοι . 

Ήγκιαει ρωτούντε αβέρτα για τουρ αντάρτοι αλλά ενεί ο ‘μαει νιουρίζουντε τσίπτα . Εμαθήκαει από το Πρόεδρε ουριστά ονούματα τσαι εβαλήκαει τσαι εδάκαει του τσέλε σου. Κρεμάκαει ένα νέο καμπτζί, εδάκαει το Χελμό  (Ξενοδοχείε) . Κόβε νάμου α τρομάρα . 

Το Σάμπα τα σύνταχα ζάκαει τθο νεκροταφείε τσαι ξεκχακχούαει του τσhεί  Γερμανοί .Περάτσε από απουρτέσε σου όλε ο Γερμανικό στρατέ. Σ’οράκαει πετσοκοφτοί τσαι αγριεύαει. Ξερίαει κιμικιτσοί ντουφετσίλε για του σκωτουτοί σου, σε βαλήκαει σε κάσε τσαι σ’αποσούκαει τθα Τρίπολη.Τα Δέφτερα του δεκατσhεί του Δετσέμπρη συνταχούλια  οι κχαμπάνε ήγκιαει ντίντε . …..

….……Αγάκη τσαι υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι ………….

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Στις 9 Δεκεμβρίου το 1943 μία φάλαγγα από Γερμανούς μπήκε στα Καλάβρυτα. Έπιασαν όλα τα πόστα και μάντρωσαν τα Καλάβρυτα.  Μάζεψαν τους άντρες στην πλατεία και τους είπαν να μη φοβούνται και το πως εκείνοι ήρθαν για τους αντάρτες. Ρωτούσαν συνέχεια για τους αντάρτες αλλά εμείς δεν γνωρίζαμε τίποτα. Έμαθαν από τον πρόεδρο ορισμένα ονόματα και έβαλαν και έκαψαν τα σπίτια τους. Κρέμασαν ένα νέο παιδί. Έκαψαν το Χελμό(ξενοδοχείο). Μας έπιασε τρομάρα. Το Σάββατο το πρωί πήγαν στο νεκροταφείο και ξέθαψαν τους τρεις Γερμανούς. Πέρασε από μπροστά τους όλος ο Γερμανικός στρατός τους είδαν πετσοκομμένους και αγρίεψαν. Έριξαν τιμιτικές τουφεκιές για το σκοτωμό τους, τους έβαλαν σε φέρετρα και τους πήγαν στην Τρίπολη. Την Δευτέρα στις 13 του Δεκέμβρη πρωί πρωί οι καμπάνες κτυπούσαν.

………Αγάπη και υγεία φιλενάδες και φίλοι …….

…………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *