ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Α όμορφο Λενιώ με τα ωραία σι Τσακώνικα . Μπράβο σιάτη μι . 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Ελένη Μ. 

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 26–27 του Αουνάρη 2022 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #81: Από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθ Τσακώνικα ο τον Πάνο Μαρνέρη …

Α Αναστασία Καλλιοτζή ενάτθε τθα Κλειτορία το 1917 από τον Αναστάση Ανδρουτσόπουλε τσαι ταν Παναγιώτση Δρούκα . Έκι έχα δύου αϊθήνε τσαι δύου αϊθέ: Τον Γιώργο, τον Δηνήτρη, ταν Ασήμω τσαι ταν Ιωάννα . Το 1938 στεφανούτθε τον Αντρία Καλλιοτζή, έμπορα από τα Ροδιά, ούγειε έκι ορφανέ τσαι έκι ζού κοντά το τσείε σι Παναγιώτη Ροδόπουλε. Μποίκαει δύου σιατέρε: ταν Αγάθη τσαι ταν Φανή . Άμα σκωτούκαει τον άτσhωπο σι οι Γερμανοί, α νέα μάτη 25 μόλις χρονού, εμποίτσε ατσhέ αγώνα για να επιβιούει τσαι να αναστάνει τα καμπτζία σι . 

Ότσι εμπάκαει τα Καλάβρυτα οι Γερμανοί, αμέρα Πέφτα, εβαλήκαει κχάρα σε κχάμποσοι τσέλε . Εζάκαει να δάνει τσαι τα τσεία ταρ Αθηνά Ροδοπούλου τα τσέα τσαι νιε δάκαει . Κουΐζα έκι α έρμο α τσεία Αθηνά, νία νι έμα, τσαι έκι μοζούα  α ψιούχα μι . Τότθε άγκα το τσείε τσαι τα τσεία τσαι κχάμποσα πράματα, σ’ενέγκα τα δικά μι τσέα τθο κατούγι . . Κάκοιε μ’έπέτσε «Τσαι ογή ταχία φόκο»……

Να αγαπήνουμε τσαι να έχουμε ταν υγεία νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι.

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

Η Αναστασία Καλλιοντζή γεννήθηκε στην Κλειτορία το 1917 από τον Αναστάσιο Ανδρουτσόπουλο και την Παναγιώτα Δρούκα.  Είχε δύο αδέρφια και δύο αδερφές: Τον Γιώργο, τον Δημήτρη, την Ασήμω και την Ιωάννα. Το 1938 παντρεύτηκε τον Αντρέα Καλλιοντζή, έμπορο από την Ροδιά, ο οποίος ήταν ορφανός και ζούσε κοντά στον θείο του τον Παναγιώτη Ροδόπουλο. Έκαναν δύο κορίτσια την Αγαθή και την Φανή.  Όταν σκότωσαν τον άντρα της οι Γερμανοί, η νέα μανα 25 μόλις χρονών, έκανε μεγάλο αγώνα για να επιβιώσουν και να αναστήσει τα παιδιά της. 

Μόλις μπήκαν στα Καλάβρυτα Γερμανοί, ημέρα Πέμπτη, έβαλαν φωτιά σε μερικά σπίτια. Οήγαν να κάψουν και της θείας της Αθηνάς Ροδοπούλου το σπίτι και το έκαψαν. Έσκουζε η έρημη η θεία η Αθηνά. Την άκουγα και πόναγε η ψυχή μου.  Τότε πήρα το θείο μου και τη θεία και κάμποσα πράγματα και τους έφερα στο σπίτι μου στο υπόγειο.  Κάποιος μου είπε και εδώ αύριο «φόκο»….

Ν’αγαπάμε και να έχουμε την υγεία μας φιλενάδες και φίλοι . 

………….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *