ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
ΤΣhίτα 2 του Γενάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα
Για το χαμό του Λία Μαρνέρη , ( τσαδέφου )
τσε του Νικόα Τσουκάτου ( Μαντάλα κολέγα )

Α γρούσσα ενάτθε πιό φτωχά δύου Τσακώνοι εχάτθαει
Νικόα τσε Λία τσάδεφο , τσε οι δύου παρέα εζάκαει .
Έγκιαει καμπτζία τα Τσακωνιά τσε κατουγειτονιώτε
οικογενειάρχε , ΑΓΑΠΗΤΟΙ , απ’ του καλοί πατριώτε .
Ο ένα έκει τσάδεφο , ο άλλε έκει θίλε .
Βιοπαλαιστέ τασ’τα ζωή τσε παλιοαμαρκίλε ..
Δίχως αντάρα τσε φωναί , ανάκοντα εφύγκατε
Τασ’ τα σιωπή τσε ταπεινά , σαν τα ζωή πφε ζήκατε
Πάνο : τσε οι δύου με πέκαει , το νού ντη να προσέξερε
Α γρούσα όρα μη χαϊθει , ξοίκα να ‘η προστατέψερε.
Θα ποίου ότσι ένει μπορού τσ’ ένα θα νη μ’αλήου
Εζού τσε α παρέα μη πρεσσιού θα προσπαθείου
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
….. ΕΜΕ ΜΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… ………………………………………………………………………………
.Η γλώσσα έγινε πιο φτωχιά χαθήκαν δυό Τσακώνοι
Ο Νίκος και Λιας ο ξάδελφος εφύγανε παρέα .
Ηταν παιδιά της Τσακωνιάς , και κατωγιτονιώτες
Οικογενειάρχες ΑΓΑΠΗΤΟΙ απ’ τους καλούς Πατριώτες
Ο ένας ήταν ξάδελφος κι ο άλλος ήταν φίλος
Βιοπαλαιστές μέσ’ τη ζωή και παλιοαμαρτίες ..
Δίχως αντάρα και φωνές , ανάκοντα εφύγατε
Μεσ’ την σιωπή και ταπεινά ,σαν τη ζωή που ζήσατε .
Πάνο : και οι δυό μου είπανε , το νού σου να προσέξεις ,
η γλώσσα μας να μη χαθεί να τηνε προστατέψεις ..
θα κάνω οτι εγω μπορώ και ένα θα σας είπω
εγώ με την παρέα μου πολύ θα προσπαθήσω ….
ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΥ ..
…… ….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *