ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Τςhίτα 3 του Σετθέμπρη 2019 : α Τσακωνοπαρέα . 

Συνέχεια : Ομιλία Α Δεσποινα : Σωκήρη Λυσίκατε 

—Ακόνη πιο πρεσιού εμοζάτσε τότθε πφι οράτσε τον Υζέ σι σταυρουτέ από έτεοι πφι έκι έχου ευεργετητέ τόσιου πρεσιού .

— Ένι μοζούα τσαι σάμερε διότσι από τα νία έμε αούντε :Σούσε Δέσποινα τσαι από ταν άβα νι έμε βρίζουντε αμόγητα. 

— Ένι μοζούα ακόνη γιατσί α χώρα νάμου  σάμερε ένι έχα νόμοι αντίχριστοι , νόμοι πφι ου ‘νι έχουντε ούτε οι κούνοι ούτε τα άβα ζώα . 

Α Δέσποινα ένι θέα να έχουμε χαρά . Το πρώκιου θάμα πφι εμποίτσε ο Χριστέ έκι το γάμο τα Κανά . Τότθε πφι ετελειούτσε το κρασί  α Δέσποινα επέτσε τον υζέ σι . — Ποίε κάτσι . Ου ‘νι έχουντε κρασί πφου θα χαρήωει για το γάμο ; Τσαι ετήνε με θάμα εμποίτσε το ύο να ναϊθεί κρασί . Α Δέσποινα ένι χαρετά άμα έχουμε όμορφοι γιορτέ όπφουρ έκι α παράδοση νάμου , γιορτέ ανθρώκινοι , όχι ξεφαντούματα , ξενύχκια ,τσαι ασωκείλε αλλά όπφουρ ίγκιαει ποίντε οι πρόγονοι νάμου . 

Δέσποινα του Οριόντα φύατσε τα περιοχή νάμου , τα καμπτζία νάμου, 

τα χώρα νάμου τσαι όλε το κόσμο . 

Τσαι του χρόνου να ξαναμόλουμε σε έντενη τον ιερέ τόπο…

ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΕ ΝΑ ΞΗΜΕΡΟΥΘΟΥΜΕ ΕΝΕΙ ΤΣΑΙ ΟΛΕ Ο ΚΟΣΜΟ  .. 

………….ΕΜΕ  ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

………………………………. 

—Ακόμη πιο πολύ επόνεσε τότε που είδε τον γιο της σταυρωμένο από εκείνους που είχε ευεργετήσει τόσο  πολύ. — Πονάει και σήμερα διότι από την μία λέμε : Σώσε μας Παναγία και από την άλλη την βρίζουμε αμολόγητα . — Πονάει ακόμα γιατί η χώρα μας σήμερα  έχει  νόμους Αντίχριστους , νόμους που δεν έχουν ούτε οι σκύλοι ούτε τα άλλα ζώα . Η Παναγία θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός ήταν το Θαύμα της Κανά , τότε που ετελείωσε το κρασί η Παναγία του είπε : Κάνε κάτι . Δεν έχουν κρασί  πως θα χαρούμε για τον γάμο ; Και αυτός με θαύμα έκανε το νερό να γίνει κρασί . Η Παναγία είνα χαρούμενη όταν έχουμε όμορφες γιορτές όπως ηλταν η παράδοση μας , γιορτές ανθρώπινες ,όχι ξεφαντώματα, ξενύχτια τσαι ασωτίες αλλά όπως έκαναν οι πρόγονοι μας . 

Παναγία του Οριόντα φύλαξε την περιοχή μας τα παιδιά μας την χώρα μας και όλο τον κόσμο . Και του χρόνου να ξανάρθουμε στον ιερό αυτό τόπο . 

ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *