ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

:

Τσακώνοι σταλήαει χορέ τσαι είνι χοροσπηδούντε

Το γλέγκι ένι τρικούβερτε όλοι είνι τραγουδούντε 

Το  κάτου κόσμο ερέσταει το γλέγκι εφουντούτσε

Άμα Τσακώνικο χαβά  ο  Νικολακούνη εντούτσε. 

 Ο Θόδερε ο Λυγινέ τσ’οΤέζα νιε εκιάτσε 

Τσαι ο Πέτρε ο Διάκο θίλοι μι κίσου ο αραμάτσε  

Αβράε τα κιθάρα σι τσαι ο Τάσο σαν ενιάτσε

Γλέγκι ‘νάτθε τρικούβερτε το πελεκούδι δάτσε.. 

….

Τσακώνοι στήσανε χορός και χοροπηδάνε 

Το γλέντι είναι τρικούβερτο όλοι χοροπηδάνε 

Στο κάτω  κόσμο βρέθηκαν, το γλέντι φούντωσε 

Ολταν Τσακώνικο σκοπό,ο Νικολακούνης κτύπησε 

Ο Θόδωρας ο Λυγινός κι ο Τέζας το έπιασε 

Και ο Πέτρος ο Διάκος φίλοι μου ξοπίσω τους δεν έμεινε 

Άδραξε την κιθάρα του κι όΤάσος σαν  άκουσε

Γλέντι τρικούβερτο έγινε το πελεκούδι κάηκε ….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *